8e7212c49e95b7cac519b8e11e32ebcb
特别说明:
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。

山西省各地市空气质量(AQI)

  • 小时数据
  • 日数据
       更多>       
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 55 PM10 II 2020-03-29 04时
2 大同 49 I 2020-03-29 04时
3 阳泉 70 PM10 II 2020-03-29 04时
4 长治 52 PM10 II 2020-03-29 04时
5 晋城 64 PM10 II 2020-03-29 04时
6 朔州 78 PM10 II 2020-03-29 04时
7 晋中 50 I 2020-03-29 04时
8 运城 43 I 2020-03-29 04时
9 忻州 39 I 2020-03-29 04时
10 临汾 54 PM10 II 2020-03-29 04时
11 吕梁 111 PM10 III 2020-03-29 04时
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 35 I 2020-03-27
2 大同 42 I 2020-03-27
3 阳泉 43 I 2020-03-27
4 长治 41 I 2020-03-27
5 晋城 57 PM10 II 2020-03-27
6 朔州 55 PM10 II 2020-03-27
7 晋中 38 I 2020-03-27
8 运城 40 I 2020-03-27
9 忻州 36 I 2020-03-27
10 临汾 51 PM10 II 2020-03-27
11 吕梁 55 PM10 II 2020-03-27
  • 级别 I  
  • 级别 II  
  • 级别 III  
  • 级别 Ⅳ  
  • 级别 V  
  • 级别 VI  

山西省各站点空气质量   ( 2020-03-29 04:00:00 )

点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)

上兰(对照点) 太原 PM2.5 62 II 44 62 10 36 0.6 16
尖草坪 太原 50 I 29 50 17 28 0.6 47
金胜 太原 PM10 56 II 31 62 10 52 0.6 24
南寨 太原 PM2.5 78 II 57 89 14 67 0.9 7
桃园 太原 PM10 51 II 29 52 17 33 0.6 48
坞城 太原 PM10 53 II 33 55 18 34 0.7 39
小店 太原
晋源 太原 50 I 26 50 9 34 0.6 35
巨轮 太原 PM10 56 II 39 61 17 28 0.6 53
果树场(对照点) 大同 47 I 26 47 14 32 0.9 15
云冈宾馆 大同 16 I 8 13 18 31 0.8 45
大同大学 大同 48 I 33 40 17 47 0.8 17
安家小村 大同 PM10 55 II 20 60 48 41 0.9 19
教育学院 大同 PM10 66 II 18 82 52 35 0.7 27
市中心 阳泉 PM10 70 II 33 90 11 64 1.0 2
赛鱼 阳泉 PM10 56 II 38 62 7 60 1.2 2
南庄 阳泉 PM10,PM2.5 57 II 40 64 13 52 1.3 9
白羊墅 阳泉 PM10 113 III 57 175 20 59 1.5 3
平坦 阳泉 PM10 60 II 39 69 15 73 1.1 2
大阳泉 阳泉 PM10 62 II 39 73 16 37 1.1 43
清华站 长治 46 I 25 46 12 21 0.6 78
监测站 长治 PM10 53 II 24 56 9 21 0.3 79
审计局 长治 45 I 21 45 26 28 0.5 76
长治八中 长治 PM10 54 II 20 58 9 26 0.7 77
德盛苑 长治 PM10 54 II 24 58 9 23 1.0 74
白马寺 晋城 PM10 70 II 22 89 8 14 0.8 74
自来水公司 晋城 PM10 53 II 34 56 6 20 0.4 80
白云商贸 晋城 PM10 74 II 32 97 5 17 0.6 78
市环保局 晋城 PM10 61 II 30 71 16 19 0.8 77
技术学院 晋城 PM10 66 II 29 81 12 26 0.5 75
泽州一中 晋城 PM10 65 II 34 80 11 26 1.0 73
平朔 朔州 PM10 85 II 54 120 48 52 0.7 16
朔唯 朔州 PM10 79 II 50 107 43 50 0.6 22
区政府 朔州 PM10 77 II 39 104 43 51 0.7 18
市环保局 朔州 PM10 70 II 41 90 32 54 0.7 6
市二中 朔州 PM10 78 II 36 105 31 46 0.7 19
锦纶小区 晋中 PM10 53 II 26 56 10 61 0.6 4
南都小区 晋中 46 I 22 46 14 62 0.5 17
榆次区政府 晋中 45 I 31 44 10 50 0.6 25
榆次三中 晋中 PM10 53 II 26 56 13 63 0.7 6
运城中学 运城 49 I 34 40 3 8 0.6 88
禹都开发区 运城 PM2.5 53 II 37 49 7 12 0.4 96
地区技校 运城 42 I 25 42 5 16 0.3 78
空港新区 运城 48 I 33 41 2 8 0.8 94
外滩首府 运城 40 I 23 40 5 5 0.5 84
开发区 忻州 40 I 11 40 28 34 0.7 31
会展中心 忻州 34 I 14 26 21 68 0.7 4
市政府 忻州 50 I 34 50 22 30 0.7 37
临钢医院 临汾 30 I 19 30 4 35 0.3 48
技工学校 临汾 PM10 59 II 19 68 10 39 0.7 38
工商学校 临汾 PM10 53 II 21 55 3 32 0.5 45
市委 临汾 PM10 53 II 26 55 8 31 0.6 40
唐尧大酒店 临汾 PM10 62 II 18 73 7 32 0.5 43
环保局 吕梁 PM10 111 III 68 172 16 71 1.0 0
自来水公司 吕梁 PM10 99 II 65 148 34 73 1.5 1
马茂庄小学 吕梁 PM10 122 III 61 193 21 66 2.1 3
屯留一中 屯留区 49 I 16 49 46 18 0.687 69
三国城 清徐县 颗粒物(PM10) 68 II 26 85 19 50 0.964 18
新城 清徐县 颗粒物(PM10) 54 II 35 57 21 30 1.062 41
县政府 阳曲县 42 I 21 42 15 51 0.952 8
阳曲一中 阳曲县 47 I 20 47 20 59 0.858 11
城西 娄烦县 颗粒物(PM10) 66 II 39 82 16 15 0.949 35
城东 娄烦县 细颗粒物(PM2.5) 67 II 48 80 7 12 0.766 37
古交城区 古交市 颗粒物(PM10) 119 III 57 188 21 58 1.096 4
马兰矿区 古交市 细颗粒物(PM2.5) 65 II 47 78 5 46 0.939 6
云冈站 云冈区 细颗粒物(PM2.5) 64 II 46 64 101 29 1.039 21
区政府 新荣区 细颗粒物(PM2.5) 60 II 43 60 52 23 1.597 25
县政府 天镇县 颗粒物(PM10) 52 II 19 53 14 38 2.058 19
县环保局 天镇县 48 I 26 48 7 14 0.936 42
县一中 广灵县 颗粒物(PM10) 51 II 14 52 18 19 1.139 69
县环保局 灵丘县 颗粒物(PM10) 57 II 29 64 7 53 1.241 6
环保局 浑源县 颗粒物(PM10) 56 II 20 61 21 38 1.112 42
县政府 左云县 颗粒物(PM10) 68 II 15 85 9 19 0.708 33
环保局 左云县 颗粒物(PM10) 62 II 29 74 14 21 0.859 35
县一中 云州区 29 I 20 27 22 13 1.192 52
环保局 阳泉郊区 颗粒物(PM10) 59 II 29 67 39 69 1.262 11
东关 平定县 颗粒物(PM10) 67 II 40 83 21 54 0.987 2
南关 平定县 颗粒物(PM10) 58 II 34 65 23 50 1.046 14
环保站 盂县 颗粒物(PM10) 73 II 42 96 36 49 0.802 8
二中站 盂县 颗粒物(PM10) 66 II 22 81 26 39 0.95 17
大辛庄镇 潞州区 49 I 24 49 31 19 0.622 62
县政府 屯留区 34 I 15 34 38 19 0.816 65
气象站 上党区 46 I 32 44 9 30 0.284 71
向阳小学 上党区 颗粒物(PM10) 56 II 30 61 10 20 0.731 82
水利局 襄垣县 颗粒物(PM10) 66 II 20 82 16 19 0.803 74
司法局 襄垣县 颗粒物(PM10) 65 II 20 79 11 11 0.567 81
秀水养老院 潞州区 颗粒物(PM10) 56 II 19 61 22 22 0.14 61
环保局 平顺县 35 I 16 35 8 30 0.615 52
中医院 平顺县 25 I 6 25 8 17 0.727 66
城建局 黎城县 44 I 21 44 21 33 0.963 36
黎侯庄园 黎城县 颗粒物(PM10) 53 II 36 55 20 42 1.377 24
壶关一中 壶关县 46 I 16 46 8 23 0.681 74
环保局 壶关县 45 I 17 45 8 28 0.401 54
县环保局 长子县 颗粒物(PM10) 58 II 22 66 19 23 1.047 64
环保局 武乡县 颗粒物(PM10) 58 II 26 65 7 32 0.591 33
武乡一中 武乡县 49 I 26 49 11 35 1.142 24
县监测站 沁县 42 I 9 42 15 44 0.5 28
污水处理厂 沁县 40 I 25 40 16 25 0.869 48
沁源一中 沁源县 43 I 22 43 1 12 0.331 51
中医院 沁源县 49 I 20 49 17 19 0.187 49
潞城电业局 潞城区 颗粒物(PM10) 58 II 29 66 12 33 0.84 52
环保局 沁水县 颗粒物(PM10) 57 II 26 63 7 25 0.828 39
文化局 沁水县 颗粒物(PM10) 57 II 29 64 14 39 0.766 42
环保局 阳城县 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) 59 II 42 68 19 26 0.963 74
实验小学 阳城县 颗粒物(PM10) 68 II 24 85 21 19 1.113 73
南关小学 陵川县 50 I 18 50 15 15 0.337 86
实验小学 陵川县 48 I 30 48 17 20 0.333 89
丹河湿地 泽州县 颗粒物(PM10) 78 II 27 106 8 38 0.526 59
中专学校 泽州县 颗粒物(PM10) 55 II 20 60 10 42 0.601 55
高平一中 高平市 颗粒物(PM10) 52 II 20 54 19 56 0.763 27
东方红小学 高平市 颗粒物(PM10) 59 II 15 67 14 55 0.723 36
一水厂 平鲁区 37 I 21 37 3 7 0.955 73
民政局 平鲁区 45 I 26 45 23 15 0.945 63
农机局 山阴县
山化宾馆 山阴县 颗粒物(PM10) 60 II 30 70 33 37 0.713 42
环保局 应县 45 I 21 45 12 37 0.671 20
文化局 右玉县 42 I 24 42 13 23 1.147 31
开发区 怀仁市 颗粒物(PM10) 60 II 28 69 29 50 1.014 21
县政府 榆社县 颗粒物(PM10) 54 II 26 57 23 18 0.385 54
榆社箕城小学 榆社县 颗粒物(PM10) 51 II 22 51 32 16 0.382 59
政府大楼 左权县 颗粒物(PM10) 66 II 40 82 22 38 1.224 35
太行路北 左权县 颗粒物(PM10) 58 II 32 65 18 20 0.361 50
环保局 和顺县 50 I 32 50 21 33 0.761 67
体育馆 和顺县 颗粒物(PM10) 55 II 35 59 16 30 0.646 69
政府 昔阳县 颗粒物(PM10) 71 II 29 91 22 52 1.569 6
示范中学 昔阳县 颗粒物(PM10) 66 II 28 82 20 55 1.53 7
保险公司 寿阳县 颗粒物(PM10) 75 II 41 100 31 53 1.26 0
原县委大楼 寿阳县 颗粒物(PM10) 65 II 46 79 34 54 1.149 7
太谷宾馆 太谷县 细颗粒物(PM2.5) 55 II 39 46 20 25 2.177 31
山西农大 太谷县 颗粒物(PM10) 73 II 50 96 18 25 4.398 30
种苗站 祁县 颗粒物(PM10) 52 II 32 54 21 30 0.561 45
体委 祁县
西关商业区 平遥县 细颗粒物(PM2.5) 59 II 42 54 45 55 0.647 7
城南新区 平遥县 颗粒物(PM10) 60 II 27 69 79 77 0.795 11
马和游泳场 灵石县 37 I 18 37 12 41 0.615 40
西关村委 介休市 颗粒物(PM10) 51 II 26 52 23 29 0.643 47
临猗党校 临猗县 40 I 24 40 2 23 0.636 86
政府监测 万荣县 颗粒物(PM10) 56 II 33 62 9 10 0.682 91
华康制药 万荣县 颗粒物(PM10) 52 II 28 54 10 13 0.87 85
城镇中学 闻喜县 48 I 25 48 13 11 0.992 78
环境监测站 闻喜县 41 I 20 41 12 10 0.489 80
环保局 稷山县 44 I 30 44 18 17 0.555 69
环保局 新绛县 颗粒物(PM10) 51 II 15 51 10 16 0.584 67
绛县环保局 绛县 颗粒物(PM10) 51 II 21 51 6 8 0.443 87
国泰矿业 垣曲县 颗粒物(PM10) 55 II 26 60 10 16 0.607 65
五龙公司 垣曲县 颗粒物(PM10) 53 II 19 55 16 21 0.507 70
夏县环保局 夏县 41 I 20 41 12 7 0.753 94
夏县二中 夏县 34 I 12 34 15 6 0.863 83
交通局 平陆县 42 I 22 42 6 15 0.656 76
环保局 平陆县 42 I 16 42 6 15 0.895 86
职校 芮城县 39 I 19 39 8 6 0.821 69
残联 芮城县 23 I 16 23 18 8 0.904 68
环保局 永济市 35 I 24 31 23 10 1.114 68
电机厂 永济市 31 I 21 31 20 14 1.033 76
市政府 河津市 颗粒物(PM10) 51 II 32 51 18 12 0.674 71
吴家关学校 河津市 颗粒物(PM10) 53 II 31 55 12 13 0.512 72
建设银行 定襄县 颗粒物(PM10) 59 II 36 67 27 53 0.655 5
新城区 定襄县 颗粒物(PM10) 60 II 36 70 22 42 0.576 9
环保局 五台县 37 I 9 37 12 28 0.644 32
农业银行 五台县 38 I 26 31 10 24 0.721 30
劳动局 代县 45 I 17 45 80 32 0.407 43
政务大厅 代县 49 I 19 49 72 26 0.507 45
引黄局 宁武县 颗粒物(PM10) 54 II 32 58 33 25 0.472 52
政府大楼 静乐县 颗粒物(PM10) 69 II 43 88 63 30 0.715 32
河西新区 静乐县 颗粒物(PM10) 76 II 34 102 41 40 0.557 26
消防大队 神池县 31 I 18 31 19 27 0.984 26
环保局 五寨县 细颗粒物(PM2.5) 108 III 81 94 14 52 0.959 24
宾馆 五寨县 细颗粒物(PM2.5) 62 II 44 68 8 46 1.343 30
酸溜溜 岢岚县 47 I 22 47 9 11 0.987 69
环保局 河曲县 颗粒物(PM10) 58 II 30 65 11 9 1.157 52
巡镇中学 河曲县 48 I 27 48 17 13 0.905 47
中医院 保德县 颗粒物(PM10) 53 II 31 56 8 44 1.089 8
工商局 保德县 颗粒物(PM10) 74 II 33 97 11 65 0.852 9
邮政局 偏关县 34 I 15 34 14 20 0.795 65
计生委 偏关县 37 I 18 37 10 19 0.847 63
监测站 原平市 颗粒物(PM10) 52 II 20 54 51 35 0.587 38
良种厂 原平市 49 I 25 49 34 49 0.726 17
自来水厂 五台山景区 39 I 27 11 13 0.741 40
人民政府 曲沃县 43 I 26 43 5 11 0.383 92
乐昌中学 曲沃县 颗粒物(PM10) 51 II 29 52 8 10 0.715 87
县医院 翼城县 颗粒物(PM10) 83 II 24 116 4 5 0.534 59
南官庄新村 翼城县 颗粒物(PM10) 53 II 25 55 10 17 0.586 73
环保局 襄汾县 48 I 16 48 8 19 1.178 35
县政府 襄汾县 颗粒物(PM10) 53 II 16 55 9 24 1.027 41
老干部局 洪洞县 颗粒物(PM10) 53 II 29 55 16 28 0.574 67
城镇小学 古县 颗粒物(PM10) 56 II 29 62 25 42 1.287 34
县政府 古县 颗粒物(PM10) 52 II 25 53 23 33 0.944 30
党校 安泽县 颗粒物(PM10) 54 II 25 57 10 16 0.482 56
职业中学 安泽县 颗粒物(PM10) 57 II 30 63 9 33 0.563 35
环保局 浮山县 颗粒物(PM10) 51 II 18 51 16 16 0.546 76
国土资源局 浮山县 颗粒物(PM10) 60 II 27 69 15 12 0.604 77
综合服务楼 吉县 颗粒物(PM10) 56 II 15 62 8 36 0.877 26
自来水公司 乡宁县 50 I 29 50 19 31 0.729 40
县政府 乡宁县 颗粒物(PM10) 51 II 18 52 29 23 0.971 42
地税局 大宁县 21 I 12 21 10 41 0.924 10
政府 大宁县 细颗粒物(PM2.5) 62 II 44 56 12 25 1.071 16
监测大楼 隰县 颗粒物(PM10) 62 II 22 74 7 31 1.028 36
政协楼 隰县 48 I 33 44 6 24 1 49
粮食局 永和县 细颗粒物(PM2.5) 93 II 69 100 5 50 0.71 13
东山水厂 永和县 颗粒物(PM10) 80 II 46 110 5 34 0.522 23
电力公司 蒲县 49 I 28 49 16 41 0.906 29
蒲城政府 蒲县 41 I 28 41 16 41 0.607 35
水厂 汾西县 42 I 26 42 8 14 0.492 77
政协楼 汾西县 50 I 26 50 6 11 0.519 75
侯马一中 侯马市 颗粒物(PM10) 61 II 36 72 10 17 0.756 77
环保局 侯马市 颗粒物(PM10) 53 II 35 56 11 13 0.712 78
劳动技校 霍州市 41 I 20 41 13 60 0.672 4
北环办 霍州市 46 I 25 46 8 30 0.358 64
文兴会堂 文水县 细颗粒物(PM2.5) 97 II 72 116 31 65 1.154 15
县政府 交城县 颗粒物(PM10) 81 II 56 111 44 59 0.946 11
县政府 兴县 颗粒物(PM10) 126 III 63 201 31 59 1.104 1
县中学 兴县 颗粒物(PM10) 117 III 58 183 25 55 1.008 18
环保局 临县 细颗粒物(PM2.5) 104 III 78 140 30 43 1.134 14
青龙 柳林县 颗粒物(PM10) 85 II 50 120 13 59 0.525 0
环保局 石楼县 颗粒物(PM10) 54 II 27 57 14 17 0.5 67
东城一贯制 石楼县 49 I 31 49 13 20 0.636 59
污水厂 岚县 颗粒物(PM10) 61 II 30 72 5 45 0.57 9
实验中学 岚县 颗粒物(PM10) 68 II 45 85 21 93 1.453 18
县政府 方山县 颗粒物(PM10) 105 III 62 160 14 43 0.75 14
气象局 方山县 细颗粒物(PM2.5) 90 II 67 123 15 36 0.872 18
政府楼 中阳县 颗粒物(PM10) 90 II 65 129 21 41 0.891 16
城建楼 中阳县 细颗粒物(PM2.5) 122 III 92 183 39 70 1.189 2
环保局 交口县 颗粒物(PM10) 80 II 52 110 25 31 0.854 28
县人大 交口县 颗粒物(PM10),细颗粒物(PM2.5) 65 II 47 79 6 17 0.527 36
环保局 汾阳市 细颗粒物(PM2.5) 78 II 57 99 33 62 0.744 4
师范 汾阳市 颗粒物(PM10) 78 II 51 106 31 77 0.792 6
迎泽 迎泽区 颗粒物(PM10) 56 II 35 61 21 30 0.837 53
西山 万柏林区 颗粒物(PM10) 53 II 29 55 21 46 0.835 28
临县三中 临县 细颗粒物(PM2.5) 108 III 81 142 31 35 0.946 39