8e7212c49e95b7cac519b8e11e32ebcb
特别说明:
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。

山西省各地市空气质量(AQI)

  • 小时数据
  • 日数据
       更多>       
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 95 PM10 II 2020-01-19 12时
2 大同 87 PM10,PM2.5 II 2020-01-19 12时
3 阳泉 61 PM10 II 2020-01-19 12时
4 长治 67 PM10 II 2020-01-19 12时
5 晋城 70 PM10 II 2020-01-19 12时
6 朔州 70 PM10 II 2020-01-19 12时
7 晋中 91 PM10 II 2020-01-19 12时
8 运城 198 PM2.5 IV 2020-01-19 12时
9 忻州 88 PM2.5 II 2020-01-19 12时
10 临汾 100 PM2.5 II 2020-01-19 12时
11 吕梁 111 PM10 III 2020-01-19 12时
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 114 PM2.5 III 2020-01-18
2 大同 104 PM2.5 III 2020-01-18
3 阳泉 107 PM2.5 III 2020-01-18
4 长治 168 PM2.5 IV 2020-01-18
5 晋城 198 PM2.5 IV 2020-01-18
6 朔州 81 PM10 II 2020-01-18
7 晋中 112 PM2.5 III 2020-01-18
8 运城 261 PM2.5 V 2020-01-18
9 忻州 179 PM2.5 IV 2020-01-18
10 临汾 259 PM2.5 V 2020-01-18
11 吕梁 102 PM2.5 III 2020-01-18
  • 级别 I  
  • 级别 II  
  • 级别 III  
  • 级别 Ⅳ  
  • 级别 V  
  • 级别 VI  

山西省各站点空气质量   ( 2020-01-19 12:00:00 )

点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)

上兰(对照点) 太原 PM10 67 II 27 83 16 29 0.6 52
尖草坪 太原 PM10 90 II 56 129 38 40 1.3 50
金胜 太原 PM10 112 III 79 173 70 58 1.7 54
南寨 太原 PM10 76 II 38 101 37 38 1.4 50
桃园 太原 PM10 92 II 48 133 44 49 1.3 46
坞城 太原 PM10 95 II 47 139 66 41 1.5 49
小店 太原 PM10 90 II 58 129 70 37 1.3 53
晋源 太原 PM10 115 III 83 180 78 51 2.0 48
巨轮 太原 PM10 89 II 44 128 43 48 1.4 47
果树场(对照点) 大同 PM10 85 II 54 120 23 26 0.4 60
云冈宾馆 大同 0.7 54
大同大学 大同 PM10 81 II 48 112 21 26 0.7 59
安家小村 大同 PM2.5 114 III 86 148 19 16 0.7 63
教育学院 大同 PM10 80 II 44 110 20 25 0.7 58
市中心 阳泉 PM10 61 II 28 72 35 19 0.7 65
赛鱼 阳泉 PM10 56 II 24 62 46 20 0.8 68
南庄 阳泉 PM10 56 II 18 62 28 16 0.7 73
白羊墅 阳泉 PM10 74 II 30 98 24 14 0.5 68
平坦 阳泉 PM10 52 II 21 53 23 0.7 63
大阳泉 阳泉 PM10 66 II 25 82 28 13 0.6 77
清华站 长治 PM10 66 II 44 81 20 23 0.8 71
监测站 长治 PM10 64 II 30 77 16 18 0.4 72
审计局 长治 PM10 69 II 44 87 10 30 0.6 64
长治八中 长治 PM10 81 II 46 111 17 20 1.1 77
德盛苑 长治 PM10 57 II 27 63 18 30 0.5 75
白马寺 晋城 PM10 58 II 17 66 7 14 0.6 82
自来水公司 晋城 PM10 57 II 12 64 12 17 0.4 83
白云商贸 晋城 PM10 75 II 17 100 14 14 0.8 79
市环保局 晋城 PM10 75 II 17 99 10 14 0.7 78
技术学院 晋城 PM10 73 II 96 15 23 0.9 75
泽州一中 晋城 PM10 68 II 14 85 6 17 0.6 83
平朔 朔州 PM10 85 II 23 120 3 5 0.5 82
朔唯 朔州 PM10 70 II 23 90 6 8 0.6 80
区政府 朔州 PM10 65 II 17 80 10 14 0.8 74
市环保局 朔州 PM10 68 II 18 86 14 10 0.6 82
市二中 朔州 PM10 62 II 16 74 6 4 0.4 81
锦纶小区 晋中 PM10 89 II 48 127 76 40 1.3 46
南都小区 晋中 PM10 86 II 44 121 82 35 1.1 56
榆次区政府 晋中 PM10 90 II 54 129 82 37 1.4 48
榆次三中 晋中 PM10 99 II 68 147 81 41 1.1 49
运城中学 运城 PM2.5 162 IV 123 161 10 33 2.0 32
禹都开发区 运城 PM2.5 253 V 203 241 15 41 2.8 31
地区技校 运城 PM2.5 158 IV 120 148 12 18 0.6 59
空港新区 运城 PM2.5 209 V 159 169 9 34 2.0 32
外滩首府 运城 PM2.5 182 IV 137 160 5 40 2.2 28
开发区 忻州 PM10 76 II 52 101 28 51 1.3 38
会展中心 忻州 PM2.5 84 II 62 98 30 39 0.9 40
市政府 忻州 PM2.5 107 III 80 107 31 52 1.2 36
临钢医院 临汾 PM2.5 144 III 110 126 34 36 2.5 54
技工学校 临汾 PM2.5 95 II 71 130 27 24 1.5 62
工商学校 临汾 PM10 98 II 70 146 28 30 1.9 61
市委 临汾 PM2.5 95 II 71 111 20 33 1.1 60
唐尧大酒店 临汾 PM10 76 II 50 101 20 24 1.3 72
环保局 吕梁 PM10 108 III 49 165 69 43 0.7 29
自来水公司 吕梁 PM10 112 III 62 173 70 39 0.6 29
马茂庄小学 吕梁 PM10 114 III 47 178 60 39 0.7 34
屯留一中 屯留区 颗粒物(PM10) 55 II 22 60 23 7 0.59 68
三国城 清徐县 颗粒物(PM10) 105 III 65 159 60 45 2.149 49
新城 清徐县 颗粒物(PM10) 117 III 61 184 68 37 1.244 56
县政府 阳曲县 颗粒物(PM10) 58 II 23 65 21 20 1.43 51
阳曲一中 阳曲县 颗粒物(PM10) 56 II 28 62 21 30 0.878 61
城西 娄烦县 颗粒物(PM10) 61 II 15 71 8 6 0.954 52
城东 娄烦县 颗粒物(PM10) 61 II 11 71 5 3 0.639 86
古交城区 古交市 颗粒物(PM10) 68 II 35 85 36 12 0.689 75
马兰矿区 古交市 颗粒物(PM10) 73 II 27 96 7 10 0.215 80
云冈站 云冈区 颗粒物(PM10) 63 II 20 76 10 5 0.179 73
区政府 新荣区 细颗粒物(PM2.5) 195 IV 146 304 52 24 1.686
县政府 天镇县 颗粒物(PM10) 81 II 29 112 28 22 1.212 68
县环保局 天镇县 颗粒物(PM10) 79 II 30 107 20 20 0.939 67
县一中 广灵县 颗粒物(PM10) 91 II 53 132 23 12 1.343 62
县环保局 灵丘县 细颗粒物(PM2.5) 118 III 89 182 23 24 2.317 73
环保局 浑源县 细颗粒物(PM2.5) 115 III 87 138 37 32 1.363 69
县政府 左云县 颗粒物(PM10) 72 II 25 93 19 14 0.594 71
环保局 左云县 颗粒物(PM10) 76 II 46 102 32 19 0.731 58
县一中 云州区 细颗粒物(PM2.5) 124 III 94 168 46 21 0.273 81
环保局 阳泉郊区 颗粒物(PM10) 69 II 26 88 61 17 0.787 64
东关 平定县 颗粒物(PM10) 52 II 18 54 17 14 0.377 88
南关 平定县 颗粒物(PM10) 51 II 25 52 24 8 0.359 93
环保站 盂县 颗粒物(PM10) 67 II 25 83 45 13 0.901 44
二中站 盂县 颗粒物(PM10) 71 II 26 91 42 19 1.244 53
大辛庄镇 潞州区 细颗粒物(PM2.5) 93 II 69 100 38 35 1.226 48
县政府 屯留区 颗粒物(PM10) 58 II 21 65 16 13 0.734 54
气象站 上党区 45 I 15 45 16 10 0.421 79
向阳小学 上党区 颗粒物(PM10) 57 II 23 63 17 19 0.674 83
水利局 襄垣县 颗粒物(PM10) 95 II 36 139 50 50 1.372 35
司法局 襄垣县 颗粒物(PM10) 88 II 50 125 44 67 1.246 40
秀水养老院 潞州区 细颗粒物(PM2.5) 92 II 68 124 25 32 1.093 39
环保局 平顺县 颗粒物(PM10) 52 II 27 54 8 11 0.632 109
中医院 平顺县 50 I 31 50 11 14 98
城建局 黎城县 颗粒物(PM10) 91 II 58 131 47 37 2.575 47
黎侯庄园 黎城县 细颗粒物(PM2.5) 92 II 68 118 57 26 2.891 33
壶关一中 壶关县 细颗粒物(PM2.5) 108 III 81 142 34 18 1.022 68
环保局 壶关县 颗粒物(PM10) 84 II 55 118 46 26 1.144 49
县环保局 长子县 细颗粒物(PM2.5) 84 II 62 112 56 24 0.8 63
环保局 武乡县 颗粒物(PM10) 74 II 32 98 28 18 0.374 52
武乡一中 武乡县 颗粒物(PM10) 77 II 30 103 43 29 0.618 42
县监测站 沁县 细颗粒物(PM2.5) 89 II 66 123 39 19 0.598 58
污水处理厂 沁县 细颗粒物(PM2.5) 105 III 79 133 38 23 1.057 54
沁源一中 沁源县 颗粒物(PM10) 70 II 34 89 37 20 0.248 47
中医院 沁源县 颗粒物(PM10) 61 II 29 72 25 16 0.316 54
潞城电业局 潞城区 颗粒物(PM10) 76 II 45 102 15 24 1.069 62
环保局 沁水县 颗粒物(PM10) 61 II 26 72 18 8 0.675 83
文化局 沁水县 颗粒物(PM10) 67 II 23 83 11 12 1.103 76
环保局 阳城县 50 I 19 50 9 16 0.643 81
实验小学 阳城县 颗粒物(PM10) 68 II 15 86 15 13 0.789 86
南关小学 陵川县 颗粒物(PM10) 56 II 12 62 25 13 0.366 84
实验小学 陵川县 颗粒物(PM10) 58 II 31 66 25 13 0.576 81
丹河湿地 泽州县 颗粒物(PM10) 67 II 35 83 36 12 0.648 73
中专学校 泽州县 颗粒物(PM10) 72 II 30 94 28 7 0.894 73
高平一中 高平市 颗粒物(PM10) 69 II 27 87 34 18 0.926 74
东方红小学 高平市 颗粒物(PM10) 76 II 33 102 18 11 0.709 76
一水厂 平鲁区 颗粒物(PM10) 51 II 20 52 15 9 0.744 78
民政局 平鲁区 颗粒物(PM10) 65 II 30 80 46 13 0.821 75
农机局 山阴县 颗粒物(PM10) 84 II 41 117 28 4 0.671 96
山化宾馆 山阴县 颗粒物(PM10) 89 II 44 128 30 5 0.666 88
环保局 应县 颗粒物(PM10) 54 II 22 57 14 11 0.914 80
文化局 右玉县 细颗粒物(PM2.5) 112 III 84 164 8 8 0.615 76
开发区 怀仁市 颗粒物(PM10) 106 III 64 162 26 19 0.756 69
县政府 榆社县 颗粒物(PM10) 80 II 38 109 27 19 0.368 70
榆社箕城小学 榆社县 颗粒物(PM10) 87 II 38 123 54 14 0.198 75
政府大楼 左权县 颗粒物(PM10) 86 II 31 121 29 20 1.025 58
太行路北 左权县 颗粒物(PM10) 66 II 27 82 37 29 0.548 51
环保局 和顺县
体育馆 和顺县 颗粒物(PM10) 61 II 23 72 22 6 0.418 83
政府 昔阳县 颗粒物(PM10) 58 II 10 65 5 6 0.725 90
示范中学 昔阳县 颗粒物(PM10) 74 II 10 97 21 7 1.12 78
保险公司 寿阳县 颗粒物(PM10) 88 II 32 126 89 21 0.778 58
原县委大楼 寿阳县 颗粒物(PM10) 85 II 35 120 65 32 1.174 57
太谷宾馆 太谷县 颗粒物(PM10) 71 II 33 92 66 22 0.972 54
山西农大 太谷县 颗粒物(PM10) 93 II 39 135 60 21 0.633 55
种苗站 祁县 颗粒物(PM10) 99 II 59 147 68 19 0.776 59
体委 祁县
西关商业区 平遥县 颗粒物(PM10) 69 II 35 88 31 29 1.247 33
城南新区 平遥县 颗粒物(PM10) 78 II 39 105 60 6 0.831 52
马和游泳场 灵石县 50 I 15 50 14 13 0.475 91
西关村委 介休市 颗粒物(PM10) 74 II 25 98 29 14 0.435 64
临猗党校 临猗县 细颗粒物(PM2.5) 148 III 113 180 48 32 1.588 67
政府监测 万荣县 颗粒物(PM10) 60 II 40 69 51 18 0.955 85
华康制药 万荣县 颗粒物(PM10) 54 II 35 58 57 17 1.099 88
城镇中学 闻喜县 细颗粒物(PM2.5) 245 V 195 225 25 30 1.927 47
环境监测站 闻喜县 细颗粒物(PM2.5) 259 V 209 255 37 26 1.887 46
环保局 稷山县 细颗粒物(PM2.5) 135 III 103 154 63 34 1.914 50
环保局 新绛县 颗粒物(PM10) 112 III 75 173 52 34 2.816 55
绛县环保局 绛县 细颗粒物(PM2.5) 84 II 62 110 49 26 1.588 71
国泰矿业 垣曲县 颗粒物(PM10) 61 II 29 71 14 13 1.307 72
五龙公司 垣曲县 颗粒物(PM10) 69 II 32 88 12 14 1.362 59
夏县环保局 夏县 细颗粒物(PM2.5) 231 V 181 237 20 30 1.495 47
夏县二中 夏县 细颗粒物(PM2.5) 132 III 100 129 20 6 1.281 59
交通局 平陆县 细颗粒物(PM2.5) 212 V 162 200 30 31 1.446 47
环保局 平陆县 细颗粒物(PM2.5) 168 IV 127 155 22 38 1.51 55
职校 芮城县 细颗粒物(PM2.5) 144 III 110 137 24 7 0.787 82
残联 芮城县 细颗粒物(PM2.5) 93 II 69 83 17 11 0.873 78
环保局 永济市 颗粒物(PM10) 57 II 36 64 19 13 1.022 75
电机厂 永济市 颗粒物(PM10) 57 II 34 64 18 21 0.956 75
市政府 河津市 颗粒物(PM10) 95 II 50 140 71 37 4.4 36
吴家关学校 河津市 细颗粒物(PM2.5) 84 II 62 99 39 30 2.802 45
建设银行 定襄县 颗粒物(PM10) 85 II 50 120 31 39 1.007 44
新城区 定襄县 颗粒物(PM10) 86 II 56 122 37 32 0.742 55
环保局 五台县 颗粒物(PM10) 72 II 43 93 28 19 0.707 70
农业银行 五台县 颗粒物(PM10) 83 II 42 115 26 22 0.8 67
劳动局 代县 细颗粒物(PM2.5) 123 III 93 193 52 26 0.363 59
政务大厅 代县 颗粒物(PM10) 65 II 41 79 25 12 1.352 71
引黄局 宁武县 颗粒物(PM10) 57 II 19 63 28 7 0.404 83
政府大楼 静乐县 颗粒物(PM10) 109 III 72 167 18 8 0.379 70
河西新区 静乐县 颗粒物(PM10) 102 III 42 154 10 8 0.27 74
职业中学 神池县 颗粒物(PM10) 63 II 19 75 14 12 0.733 81
消防大队 神池县 50 I 18 50 17 9 0.401 76
环保局 五寨县 27 I 11 27 12 5 0.51 80
宾馆 五寨县 颗粒物(PM10) 53 II 24 56 9 9 0.631 85
酸溜溜 岢岚县 细颗粒物(PM2.5) 143 III 109 171 26 3 0.819 62
环保局 河曲县 细颗粒物(PM2.5) 158 IV 120 187 78 27 2.757 24
巡镇中学 河曲县 36 I 4 36 38 28 1.759 27
中医院 保德县 细颗粒物(PM2.5) 201 V 151 229 43 41 2.045 18
工商局 保德县 颗粒物(PM10) 76 II 46 102 27 39 1.315 26
邮政局 偏关县 细颗粒物(PM2.5) 207 V 157 225 90 49 2.311 33
计生委 偏关县 细颗粒物(PM2.5) 258 V 208 283 130 54 1.929 36
监测站 原平市 细颗粒物(PM2.5) 100 II 75 146 39 46 1.03 58
良种厂 原平市 细颗粒物(PM2.5) 122 III 92 144 50 52 1.215 43
自来水厂 五台山景区 46 I 10 46 11 5 0.477 86
人民政府 曲沃县 细颗粒物(PM2.5) 150 III 115 175 48 33 3.237 55
乐昌中学 曲沃县 细颗粒物(PM2.5) 134 III 102 139 57 28 2.32 61
县医院 翼城县 细颗粒物(PM2.5) 93 II 69 117 99 37 2.317 68
南官庄新村 翼城县 细颗粒物(PM2.5) 145 III 111 154 95 36 2.566 63
环保局 襄汾县 细颗粒物(PM2.5) 137 III 104 158 24 19 1.998 70
县政府 襄汾县 细颗粒物(PM2.5) 133 III 101 167 41 31 3.77 67
老干部局 洪洞县 细颗粒物(PM2.5) 176 IV 133 204 32 38 1.626 47
城镇小学 古县 细颗粒物(PM2.5) 99 II 74 139 14 1.075 70
县政府 古县 细颗粒物(PM2.5) 100 II 75 138 16 1.192 63
党校 安泽县 颗粒物(PM10) 55 II 25 60 14 5 0.842 75
职业中学 安泽县 颗粒物(PM10) 65 II 27 80 18 10 1.2 63
环保局 浮山县 颗粒物(PM10) 82 II 53 113 13 11 0.914 85
国土资源局 浮山县 颗粒物(PM10) 79 II 49 107 16 13 0.839 81
综合服务楼 吉县 颗粒物(PM10) 63 II 15 76 13 16 0.545 67
自来水公司 乡宁县 细颗粒物(PM2.5) 68 II 49 80 40 14 0.68 66
县政府 乡宁县 细颗粒物(PM2.5) 68 II 49 68 25 12 0.78 74
地税局 大宁县 颗粒物(PM10) 60 II 35 69 47 31 0.678 44
政府 大宁县 细颗粒物(PM2.5) 74 II 54 78 19 38 1.142 33
监测大楼 隰县 颗粒物(PM10) 110 III 43 170 52 21 1.329 54
政协楼 隰县 颗粒物(PM10) 91 II 54 132 50 11 0.969 61
粮食局 永和县 颗粒物(PM10) 75 II 48 100 34 27 0.745 57
东山水厂 永和县 颗粒物(PM10) 87 II 42 124 46 11 0.397 66
电力公司 蒲县 细颗粒物(PM2.5) 74 II 54 92 23 21 0.855 59
蒲城政府 蒲县 颗粒物(PM10) 55 II 35 60 36 19 0.619 66
水厂 汾西县 颗粒物(PM10) 77 II 40 103 9 10 0.582 75
政协楼 汾西县 颗粒物(PM10) 84 II 48 118 10 11 0.703 54
侯马一中 侯马市 细颗粒物(PM2.5) 162 IV 123 199 35 37 1.963 54
环保局 侯马市 细颗粒物(PM2.5) 170 IV 129 179 35 38 2.204 54
劳动技校 霍州市 颗粒物(PM10) 91 II 67 131 44 25 1.007 59
北环办 霍州市 细颗粒物(PM2.5) 109 III 82 143 43 42 1.435 58
文兴会堂 文水县 细颗粒物(PM2.5) 169 IV 128 222 68 40 0.547 49
县政府 交城县 颗粒物(PM10) 99 II 58 148 73 35 0.933 50
县政府 兴县 细颗粒物(PM2.5) 115 III 87 174 46 30 1.423 49
县中学 兴县 细颗粒物(PM2.5) 166 IV 126 203 44 27 0.732 37
环保局 临县 颗粒物(PM10) 132 III 65 213 52 30 0.856 43
青龙 柳林县 颗粒物(PM10) 134 III 60 217 63 40 0.62 28
环保局 石楼县 颗粒物(PM10) 130 III 90 209 48 17 0.763 62
东城一贯制 石楼县 颗粒物(PM10) 108 III 54 165 23 10 0.545 61
污水厂 岚县 颗粒物(PM10) 81 II 51 111 37 11 0.585 61
实验中学 岚县 颗粒物(PM10) 84 II 60 118 24 11 0.804 66
县政府 方山县 细颗粒物(PM2.5) 139 III 106 185 39 17 0.426 65
气象局 方山县 细颗粒物(PM2.5) 133 III 101 198 52 22 0.602 64
政府楼 中阳县 颗粒物(PM10) 196 IV 105 342 28 17 0.758 68
城建楼 中阳县 颗粒物(PM10) 151 IV 90 252 46 30 1.8 53
环保局 交口县 颗粒物(PM10) 96 II 27 141 13 9 0.407 78
县人大 交口县 24 I 12 8 0.335 74
环保局 汾阳市 颗粒物(PM10) 106 III 41 162 26 18 0.695 57
师范 汾阳市 颗粒物(PM10) 104 III 39 157 32 22 1.019 57
迎泽 迎泽区 颗粒物(PM10) 85 II 40 120 52 42 1.413 50
西山 万柏林区 颗粒物(PM10) 63 II 20 76 22 19 0.945 76
临县三中 临县 细颗粒物(PM2.5) 201 V 151 243 53 19 1.133 21