8e7212c49e95b7cac519b8e11e32ebcb
特别说明:
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。

山西省各地市空气质量(AQI)

  • 小时数据
  • 日数据
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 25 I 2021-06-16 18时
2 大同 20 I 2021-06-16 18时
3 阳泉 58 PM2.5 II 2021-06-16 18时
4 长治 45 I 2021-06-16 18时
5 晋城 72 PM2.5 II 2021-06-16 18时
6 朔州 20 I 2021-06-16 18时
7 晋中 39 I 2021-06-16 18时
8 运城 20 I 2021-06-16 18时
9 忻州 31 I 2021-06-16 18时
10 临汾 43 I 2021-06-16 18时
11 吕梁 23 I 2021-06-16 18时
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 98 O3-8h II 2021-06-15
2 大同 100 O3-8h II 2021-06-15
3 阳泉 80 O3-8h II 2021-06-15
4 长治 79 O3-8h II 2021-06-15
5 晋城 89 O3-8h II 2021-06-15
6 朔州 87 O3-8h II 2021-06-15
7 晋中 85 O3-8h II 2021-06-15
8 运城 85 O3-8h II 2021-06-15
9 忻州 79 O3-8h II 2021-06-15
10 临汾 121 O3-8h III 2021-06-15
11 吕梁 105 O3-8h III 2021-06-15
  • 级别 I  
  • 级别 II  
  • 级别 III  
  • 级别 Ⅳ  
  • 级别 V  
  • 级别 VI  

山西省各站点空气质量   ( 2021-06-16 18:00:00 )

点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)

上兰(对照点) 太原 24 I 2 5 3 6 0.5 75
尖草坪 太原 27 I 2 11 5 13 0.5 84
南寨 太原 18 I 1 13 3 18 0.6 57
桃园 太原 25 I 3 3 4 16 0.5 77
坞城 太原 25 I 4 13 4 16 0.4 79
小店 太原 28 I 1 5 3 10 0.5 88
晋源 太原 28 I 4 8 2 12 0.4 89
巨轮 太原 20 I 4 9 1 22 0.6 63
果树场(对照点) 大同 19 I 8 9 6 23 0.7 59
云冈宾馆 大同 20 I 13 14 8 30 0.7 64
大同大学 大同 19 I 10 15 8 28 0.7 59
安家小村 大同 22 I 12 14 10 18 0.6 68
教育学院 大同 18 I 5 13 8 28 0.6 57
市中心 阳泉 PM2.5 60 II 43 58 7 26 0.9 105
赛鱼 阳泉 PM2.5 69 II 50 63 5 21 1.1 105
南庄 阳泉 PM2.5 77 II 56 64 4 25 0.9 103
平坦 阳泉 49 I 34 49 7 21 0.8 113
大阳泉 阳泉 37 I 17 34 8 19 0.7 118
清华站 长治 42 I 29 36 8 21 0.6 79
监测站 长治 40 I 28 34 14 12 0.8 89
审计局 长治 39 I 27 31 8 31 0.6 69
长治八中 长治 PM2.5 52 II 36 46 10 17 0.9 86
德盛苑 长治 42 I 29 39 9 23 0.8 85
自来水公司 晋城 PM10 85 II 46 119 5 16 0.8 128
白云商贸 晋城 51 68 21 1.0 121
市环保局 晋城 PM2.5 70 II 51 84 2 18 0.8 122
技术学院 晋城 PM10 74 II 48 97 5 16 0.8 136
平朔 朔州 18 I 12 9 6 27 0.6 55
朔唯 朔州 13 7 4 24 0.5
区政府 朔州 20 I 7 17 5 19 0.7 64
市环保局 朔州 20 I 0 20 5 30 0.8 58
市二中 朔州 20 I 14 14 7 34 0.6 47
锦纶小区 晋中 33 I 23 20 7 18 0.7 69
南都小区 晋中 39 I 27 30 5 21 0.5 73
榆次区政府 晋中 39 I 27 35 4 13 0.6 78
榆次三中 晋中 45 I 31 39 5 12 0.6 77
运城中学 运城 20 I 3 8 3 7 0.5 62
地区技校 运城 20 I 12 15 2 7 0.4 63
空港新区 运城 20 I 8 18 5 9 0.5 61
水利职院 运城 20 I 4 9 3 10 0.6 61
禹都公园 运城 21 I 7 14 2 8 0.5 66
开发区 忻州 35 I 16 35 10 15 1.0 93
会展中心 忻州 33 I 20 33 9 16 0.8 84
市政府 忻州 31 I 18 25 9 15 0.9 97
临钢医院 临汾 28 20 2 31 1.8
技工学校 临汾 PM2.5 52 II 36 17 6 25 2.0 32
市委 临汾 40 I 28 26 7 22 2.2 31
唐尧大酒店 临汾 43 I 30 28 5 21 2.1 33
环保局 吕梁 24 I 7 13 12 7 0.2 76
自来水公司 吕梁 9 8 8 0.4 74
马茂庄小学 吕梁 22 I 3 4 8 10 0.3 70
屯留一中 屯留区 38 12 12 0.5 103
三国城 清徐县 26 I 16 22 9 20 0.7 81
新城 清徐县 33 I 23 26 4 18 0.8 86
县政府 阳曲县 46 I 32 35 12 22 0.9 76
阳曲一中 阳曲县 细颗粒物(PM2.5) 52 II 36 39 11 40 1.1 48
城西 娄烦县 25 I 2 9 10 17 0.8 79
城东 娄烦县 25 I 8 9 8 20 0.7 77
古交城区 古交市 27 I 6 6 7 14 0.7 86
马兰矿区 古交市 27 I 4 7 9 15 0.8 85
云冈站 云冈区 22 I 4 12 16 10 0.6 70
区政府 新荣区 17 I 4 2 4 21 0.2 53
县政府 天镇县 22 I 3 17 5 21 0.4 70
县环保局 天镇县 23 I 7 9 3 10 0.5 71
县一中 广灵县 23 I 11 12 2 26 1.0 73
县环保局 灵丘县 颗粒物(PM10) 51 II 26 52 6 18 1.4 78
环保局 浑源县 27 I 6 17 15 3 0.8 84
县政府 左云县 22 I 3 15 5 11 0.4 70
环保局 左云县 19 I 13 11 16 17 0.5 54
县一中 云州区 23 I 5 23 5 10 0.5 72
环保局 阳泉郊区 细颗粒物(PM2.5) 54 II 38 48 7 23 0.5 120
东关 平定县 36 I 25 35 7 38 0.6 93
南关 平定县 细颗粒物(PM2.5) 52 II 36 44 4 11 0.3 124
环保站 盂县 细颗粒物(PM2.5) 59 II 42 46 17 16 0.6 104
二中站 盂县 细颗粒物(PM2.5) 69 II 50 51 8 16 0.5 111
大辛庄镇 潞州区 41 I 25 41 3 24 0.6 85
县政府 屯留区 41 I 22 41 11 17 0.8 102
气象站 上党区 42 I 29 37 5 29 0.3 89
向阳小学 上党区 55 3 16 0.9 102
水利局 襄垣县 35 I 24 34 9 6 1.0 93
司法局 襄垣县 细颗粒物(PM2.5) 73 II 53 38 5 17 0.8 73
秀水养老院 潞州区 颗粒物(PM10) 51 II 29 52 8 16 0.6 90
环保局 平顺县 25 I 17 20 11 19 0.4 73
中医院 平顺县 27 I 14 26 8 12 0.5 85
城建局 黎城县 细颗粒物(PM2.5) 60 II 43 67 9 20 0.9 100
黎侯庄园 黎城县 43 I 23 43 10 15 0.9 94
壶关一中 壶关县 45 I 31 45 2 17 0.8 76
环保局 壶关县 细颗粒物(PM2.5) 52 II 36 27 14 19 0.9 98
县环保局 长子县 46 I 32 35 5 19 0.8 78
环保局 武乡县 50 I 34 50 2 15 0.9 85
武乡一中 武乡县 颗粒物(PM10) 51 II 31 52 2 16 0.8 85
县监测站 沁县 颗粒物(PM10) 51 II 32 51 6 10 0.9 85
污水处理厂 沁县 40 I 28 38 5 12 0.9 102
沁源一中 沁源县 37 I 15 37 5 13 1.0 80
中医院 沁源县 33 I 2 33 6 10 1.0 85
潞城电业局 潞城区 49 I 34 34 11 20 1.0 93
环保局 沁水县 40 I 28 16 7 12 0.9 53
文化局 沁水县 19 I 10 14 6 11 0.8 58
环保局 阳城县 46 I 32 31 6 7 0.8 75
实验小学 阳城县 39 I 24 39 1 8 0.9 71
南关小学 陵川县 细颗粒物(PM2.5) 63 II 45 47 4 15 0.7 114
实验小学 陵川县 38 67 2 8 123
丹河湿地 泽州县 52 79 6 9 0.5
中专学校 泽州县 颗粒物(PM10) 73 II 47 96 6 18 0.8 136
高平一中 高平市 细颗粒物(PM2.5) 54 II 38 37 7 28 1.1 90
东方红小学 高平市 细颗粒物(PM2.5) 58 II 41 59 8 21 0.8 82
一水厂 平鲁区 32 I 22 24 6 7 0.6 82
民政局 平鲁区 25 I 12 18 4 9 0.8 79
农机局 山阴县 22 I 12 22 5 14 0.3 27
山化宾馆 山阴县 18 I 12 14 4 13 0.3 55
环保局 应县 21 I 6 18 13 18 0.6 67
文化局 右玉县 22 I 7 14 13 10 0.2 69
开发区 怀仁市 29 I 4 29 12 33 0.7 56
县政府 榆社县 42 I 29 41 8 22 1.0 134
榆社箕城小学 榆社县 48 I 33 38 6 17 0.9 128
政府大楼 左权县 细颗粒物(PM2.5) 67 II 48 65 3 17 0.5 136
太行路北 左权县 细颗粒物(PM2.5) 63 II 45 71 3 14 0.5 122
环保局 和顺县 细颗粒物(PM2.5) 90 II 67 52 12 25 0.7 102
体育馆 和顺县 70 97 0.7 98
政府 昔阳县 细颗粒物(PM2.5) 59 II 42 60 20 28 0.7 101
示范中学 昔阳县 颗粒物(PM10) 57 II 25 64 16 23 0.7 104
保险公司 寿阳县 19 49 48 1.0 75
原县委大楼 寿阳县 42 I 29 42 17 60 0.8 63
山西农大 太谷县 30 I 21 22 3 2 0.9 90
种苗站 祁县 23 I 16 15 6 21 0.8 67
西关商业区 平遥县 28 I 18 28 32 22 1.2 77
城南新区 平遥县 39 I 27 32 31 28 1.0 71
马和游泳场 灵石县 26 I 1 8 5 9 0.5 82
西关村委 介休市 23 I 8 10 19 29 0.6 73
临猗党校 临猗县 19 I 4 10 2 7 0.6 59
政府监测 万荣县 30 I 21 11 3 11 0.5 52
华康制药 万荣县 20 I 9 9 5 12 0.5 61
城镇中学 闻喜县 20 I 11 20 3 40 0.7 29
环境监测站 闻喜县 19 I 6 14 5 13 0.5 60
环保局 稷山县 18 I 12 9 5 12 1.0 55
环保局 新绛县 23 I 16 21 7 13 0.9 49
绛县环保局 绛县 16 I 3 7 2 13 0.7 51
国泰矿业 垣曲县 23 I 10 23 53 2 0.5 45
五龙公司 垣曲县 21 16 69 8 53
夏县环保局 夏县 17 I 3 4 5 7 0.3 52
夏县二中 夏县 18 I 3 4 5 7 0.6 56
环保局 平陆县 15 I 10 3 6 12 0.7 47
职校 芮城县 38 I 2 38 9 1 1.0 65
残联 芮城县 19 I 11 8 11 3 0.8 58
环保局 永济市 23 I 7 21 9 4 0.8 73
电机厂 永济市 21 I 3 19 16 6 0.5 66
市政府 河津市 36 I 9 11 21 13 1.0 115
吴家关学校 河津市 18 I 10 13 8 19 1.3 56
建设银行 定襄县 35 I 10 35 6 7 0.8 96
新城区 定襄县 50 I 35 41 5 11 0.9 89
环保局 五台县 30 I 18 23 5 12 0.9 96
农业银行 五台县 50 I 22 50 5 16 0.9 92
劳动局 代县 38 I 26 28 12 8 0.7 77
政务大厅 代县 33 I 23 30 20 6 0.7 97
引黄局 宁武县 9 0.4 95
政府大楼 静乐县 27 I 4 6 4 14 0.6 86
河西新区 静乐县 25 I 4 5 8 13 0.5 77
消防大队 神池县 30 I 21 19 10 5 0.7 95
环保局 五寨县 27 I 10 12 4 13 0.5 84
宾馆 五寨县 23 I 10 12 3 17 0.5 72
环保局 河曲县 22 I 11 16 8 6 0.3 69
巡镇中学 河曲县 24 I 11 14 8 2 0.3 74
中医院 保德县 20 I 14 14 11 26 0.7 54
工商局 保德县 42 I 29 10 10 34 1.0 47
邮政局 偏关县 27 20 9 0.6 86
计生委 偏关县 35 I 8 35 9 10 0.7 81
监测站 原平市 22 I 15 17 1 39 0.4 63
良种厂 原平市 30 I 21 20 2 58 0.5 50
自来水厂 五台山景区 16 I 6 9 8 10 0.8 50
人民政府 曲沃县 12 I 5 8 2 16 1.2 37
乐昌中学 曲沃县 10 18 4 17 37
南官庄新村 翼城县 16 I 4 5 3 7 1.0 51
环保局 襄汾县 25 I 17 19 4 38 1.3 21
县政府 襄汾县 25 I 12 19 5 49 1.4 17
老干部局 洪洞县 49 I 34 33 4 27 1.5 32
城镇小学 古县 39 I 27 38 2 4 0.9 75
县政府 古县 30 I 21 25 2 8 1.1 80
党校 安泽县 27 I 6 9 3 8 0.8 86
职业中学 安泽县 38 I 26 20 2 18 0.8 74
环保局 浮山县 20 I 2 20 6 10 0.7 49
国土资源局 浮山县 17 I 2 9 6 9 1.7 45
综合服务楼 吉县 10 17 14 0.3 67
自来水公司 乡宁县 29 I 20 2 5 11 0.8 76
县政府 乡宁县 25 I 12 8 7 11 0.6 78
地税局 大宁县 22 I 5 12 6 1 0.3 69
政府 大宁县 24 I 10 24 7 8 0.2 72
监测大楼 隰县 24 I 6 19 3 13 0.2 75
政协楼 隰县 24 I 5 5 5 5 0.4 76
粮食局 永和县 10 5 4 5 0.3
东山水厂 永和县 27 I 4 10 1 2 0.4 86
电力公司 蒲县 4 16 13 0.6 70
蒲城政府 蒲县 27 I 9 8 16 7 0.5 86
水厂 汾西县 20 I 8 7 3 8 0.5 61
政协楼 汾西县 21 I 8 6 2 4 0.3 66
侯马一中 侯马市 12 I 8 7 4 18 0.8 32
环保局 侯马市 16 I 6 3 5 14 1.0 49
劳动技校 霍州市 30 I 7 30 12 11 0.6 87
北环办 霍州市 16 35 5 84
文兴会堂 文水县 25 I 4 25 8 17 0.7 61
县政府 交城县 26 I 11 26 6 15 0.8 81
县中学 兴县 23 I 10 15 5 11 0.1 73
环保局 临县 6 85
青龙 柳林县 22 I 7 15 4 25 0.6 68
环保局 石楼县 25 I 11 10 9 6 0.5 80
东城一贯制 石楼县 25 I 6 13 5 2 0.5 78
污水厂 岚县 19 I 10 8 23 20 1.9 58
实验中学 岚县 22 I 8 17 12 12 0.4 68
县政府 方山县 27 I 10 3 7 6 0.4 85
气象局 方山县 27 I 10 12 9 7 0.3 84
政府楼 中阳县 24 I 5 16 2 5 0.4 75
城建楼 中阳县 24 I 5 14 2 5 0.5 75
环保局 交口县 25 I 6 17 7 7 0.4 78
县人大 交口县 22 I 2 15 5 2 0.4 69
环保局 汾阳市 24 I 4 15 15 47 0.6 47
西山 万柏林区 24 I 2 14 4 21 0.7 74
临县三中 临县 28 I 6 23 7 2 0.7 89