8e7212c49e95b7cac519b8e11e32ebcb
特别说明:
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。

山西省各地市空气质量(AQI)

  • 小时数据
  • 日数据
       更多>       
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 74 PM10 II 2020-05-28 12时
2 大同 64 PM10 II 2020-05-28 12时
3 阳泉 42 I 2020-05-28 12时
4 长治 55 PM10 II 2020-05-28 12时
5 晋城 43 I 2020-05-28 12时
6 朔州 49 I 2020-05-28 12时
7 晋中 56 PM10 II 2020-05-28 12时
8 运城 57 PM10 II 2020-05-28 12时
9 忻州 55 PM10 II 2020-05-28 12时
10 临汾 61 PM10 II 2020-05-28 12时
11 吕梁 59 PM10 II 2020-05-28 12时
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 63 PM10 II 2020-05-27
2 大同 59 O3-8h II 2020-05-27
3 阳泉 64 O3-8h II 2020-05-27
4 长治 65 O3-8h II 2020-05-27
5 晋城 78 O3-8h II 2020-05-27
6 朔州 55 O3-8h II 2020-05-27
7 晋中 59 O3-8h II 2020-05-27
8 运城 77 O3-8h II 2020-05-27
9 忻州 60 O3-8h II 2020-05-27
10 临汾 80 O3-8h II 2020-05-27
11 吕梁 61 PM10 II 2020-05-27
  • 级别 I  
  • 级别 II  
  • 级别 III  
  • 级别 Ⅳ  
  • 级别 V  
  • 级别 VI  

山西省各站点空气质量   ( 2020-05-28 12:00:00 )

点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)

上兰(对照点) 太原 PM10 73 II 34 96 28 44 0.8 95
尖草坪 太原 42 112 37 0.9 120
金胜 太原 PM10 71 II 29 92 24 28 0.8 126
南寨 太原 PM10 74 II 35 98 27 35 0.8 115
桃园 太原 PM2.5 90 II 67 107 33 43 0.9 118
坞城 太原 PM10 77 II 47 103 27 34 0.9 121
小店 太原 PM10 64 II 26 77 22 22 0.7 138
晋源 太原 PM10 65 II 42 80 24 47 0.5 133
巨轮 太原 PM10 82 II 41 114 26 42 0.9 117
果树场(对照点) 大同 PM10 68 II 17 85 14 12 0.3 106
云冈宾馆 大同 PM10 64 II 10 77 8 8 0.4 107
大同大学 大同 PM10 64 II 23 78 12 16 0.2 102
安家小村 大同 PM10 58 II 18 65 12 5 0.2 124
教育学院 大同 PM10 68 II 20 85 9 16 0.4 103
市中心 阳泉 PM10 51 II 7 52 6 10 0.5 131
赛鱼 阳泉 43 I 9 21 10 9 0.2 137
南庄 阳泉 39 I 11 32 8 10 0.4 122
白羊墅 阳泉 41 I 18 35 7 7 0.3 131
平坦 阳泉 45 I 9 41 10 15 0.5 142
大阳泉 阳泉 42 I 8 42 5 5 0.4 127
清华站 长治 PM10 59 II 36 67 14 12 0.3 122
监测站 长治 PM10 66 II 21 81 12 18 0.6 119
审计局 长治 47 I 14 47 16 5 0.9 136
长治八中 长治 48 I 18 48 11 4 1.1 131
德盛苑 长治 PM10 51 II 11 51 9 12 0.7 133
白马寺 晋城 42 I 4 36 5 8 0.7 134
自来水公司 晋城 47 I 4 47 7 7 0.5 138
白云商贸 晋城 43 I 15 40 8 3 0.8 135
市环保局 晋城 43 I 0 22 9 7 0.5 135
技术学院 晋城 43 I 11 42 8 7 0.6 135
泽州一中 晋城 45 I 28 35 6 8 0.5 142
平朔 朔州 PM10 52 II 7 53 5 3 0.3 113
朔唯 朔州 48 I 6 48 6 4 0.3 122
区政府 朔州 PM10 51 II 3 51 6 8 0.6 116
市环保局 朔州 PM10 51 II 7 51 9 5 0.4 118
市二中 朔州 40 I 5 40 4 4 0.3 117
锦纶小区 晋中 PM10 55 II 19 60 29 22 0.5 130
南都小区 晋中 44 I 23 44 28 23 0.7 128
榆次区政府 晋中 PM10 61 II 25 72 27 19 0.7 126
榆次三中 晋中 PM10 60 II 22 69 30 21 0.5 126
运城中学 运城 PM10 57 II 31 64 16 15 0.4 150
禹都开发区 运城 PM10 55 II 24 59 9 14 0.5 144
地区技校 运城 46 I 23 45 4 6 0.6 146
空港新区 运城 PM10 58 II 19 66 2 18 0.3 138
外滩首府 运城 PM10 68 II 31 86 10 14 0.5 149
开发区 忻州 PM10 51 II 12 51 6 11 0.3 124
会展中心 忻州 39 I 19 37 8 9 0.4 124
市政府 忻州 PM2.5 104 III 78 92 5 2 0.4 129
临钢医院 临汾 PM10 60 II 26 70 30 35 1.6 145
技工学校 临汾 PM10 53 II 28 55 33 31 1.5 153
工商学校 临汾 17 79 37 1.5 148
市委 临汾 PM10 61 II 33 72 29 39 1.5 137
唐尧大酒店 临汾 PM10 60 II 17 69 26 33 1.7 133
环保局 吕梁 PM10 65 II 22 80 18 17 0.6 108
自来水公司 吕梁 PM10 55 II 18 59 12 12 0.5 113
马茂庄小学 吕梁 PM10 57 II 14 64 15 13 0.2 116
屯留一中 屯留区 40 I 1 34 8 2 0.4 128
三国城 清徐县 颗粒物(PM10) 69 II 47 87 33 15 0.5 162
新城 清徐县 颗粒物(PM10) 72 II 30 94 38 16 0.6 155
县政府 阳曲县 颗粒物(PM10) 66 II 29 81 11 11 0.3 134
阳曲一中 阳曲县 颗粒物(PM10) 68 II 22 85 20 18 0.4 120
城西 娄烦县 49 I 4 49 8 4 0.3 124
城东 娄烦县 颗粒物(PM10) 55 II 8 60 8 3 0.4 124
古交城区 古交市 颗粒物(PM10) 58 II 16 65 19 8 0.5 122
马兰矿区 古交市 颗粒物(PM10) 53 II 26 55 7 6 0.4 118
云冈站 云冈区 颗粒物(PM10) 54 II 13 58 7 4 0.5 111
区政府 新荣区 42 I 14 42 6 5 0.4 110
县政府 天镇县 颗粒物(PM10) 58 II 14 66 12 12 0.7 105
县环保局 天镇县 颗粒物(PM10) 58 II 28 65 16 16 0.6 103
县一中 广灵县 47 I 18 47 5 9 0.5 111
县环保局 灵丘县 细颗粒物(PM2.5) 75 II 55 93 32 19 1.3 108
环保局 浑源县 48 I 22 48 13 13 0.8 116
县政府 左云县 颗粒物(PM10) 65 II 11 80 9 9 0.4 108
环保局 左云县 颗粒物(PM10) 60 II 11 69 12 7 0.4 110
县一中 云州区 颗粒物(PM10) 54 II 10 57 19 6 0.4 116
环保局 阳泉郊区 颗粒物(PM10) 58 II 21 65 17 5 0.2 118
东关 平定县 46 I 13 46 12 8 0.2 127
南关 平定县 颗粒物(PM10) 54 II 18 57 11 8 0.2 123
环保站 盂县 颗粒物(PM10) 52 II 16 53 24 16 0.7 110
二中站 盂县 颗粒物(PM10) 62 II 24 74 21 15 0.4 121
大辛庄镇 潞州区 颗粒物(PM10) 60 II 20 70 7 2 0.5 106
县政府 屯留区 37 I 3 24 7 7 0.5 118
气象站 上党区 43 I 11 20 5 8 0.5 135
向阳小学 上党区 0.3 134
水利局 襄垣县 颗粒物(PM10) 68 II 28 86 4 8 0.5 128
司法局 襄垣县 颗粒物(PM10) 71 II 38 92 2 8 0.6 138
秀水养老院 潞州区 颗粒物(PM10) 60 II 23 70 18 14 0.6 127
环保局 平顺县 50 I 15 50 10 1 0.5 129
中医院 平顺县 43 I 5 42 6 2 0.5 137
城建局 黎城县 颗粒物(PM10) 57 II 39 64 32 18 0.8 151
黎侯庄园 黎城县 颗粒物(PM10) 69 II 33 87 30 18 0.8 159
壶关一中 壶关县 颗粒物(PM10) 57 II 14 64 5 1 0.6 125
环保局 壶关县 10 48 9 0.5 124
县环保局 长子县 39 I 19 37 9 7 0.6 123
环保局 武乡县 颗粒物(PM10) 75 II 23 99 5 2 0.2 117
武乡一中 武乡县 颗粒物(PM10) 59 II 12 68 4 3 0.4 117
县监测站 沁县 颗粒物(PM10) 58 II 18 65 7 11 0.4 120
污水处理厂 沁县
沁源一中 沁源县 颗粒物(PM10) 52 II 15 54 6 3 0.4 150
中医院 沁源县 颗粒物(PM10) 53 II 17 56 10 7 0.1 142
潞城电业局 潞城区 颗粒物(PM10) 68 II 24 86 9 14 0.7 116
环保局 沁水县 35 I 9 33 9 9 0.4 111
文化局 沁水县 41 I 7 27 6 2 0.2 130
环保局 阳城县 47 I 13 47 22 29 0.6 112
实验小学 阳城县 颗粒物(PM10) 61 II 22 72 18 25 0.5 120
南关小学 陵川县 43 I 10 38 2 8 0.1 137
实验小学 陵川县 44 I 6 41 6 3 0.2 138
丹河湿地 泽州县 颗粒物(PM10) 73 II 13 96 7 20 0.8 133
高平一中 高平市 颗粒物(PM10) 65 II 25 80 8 4 0.4 136
东方红小学 高平市 颗粒物(PM10) 59 II 25 68 7 3 0.6 133
一水厂 平鲁区 8 53 3 0.7 116
民政局 平鲁区 19 46 11 0.7 127
农机局 山阴县 18 61 9 12 111
山化宾馆 山阴县 颗粒物(PM10) 56 II 16 61 12 12 0.3 108
环保局 应县 颗粒物(PM10) 53 II 12 56 10 11 0.4 115
文化局 右玉县 颗粒物(PM10) 70 II 6 89 8 6 0.3 120
开发区 怀仁市 颗粒物(PM10) 62 II 18 74 6 8 0.6 121
县政府 榆社县 颗粒物(PM10) 56 II 24 61 8 8 0.0 131
榆社箕城小学 榆社县 颗粒物(PM10) 64 II 28 77 19 9 0.0 108
政府大楼 左权县 40 I 12 36 7 8 0.4 126
太行路北 左权县 43 I 11 43 5 5 0.3 122
环保局 和顺县 12 7 0.5
体育馆 和顺县 42 I 20 37 6 4 0.4 133
政府 昔阳县 颗粒物(PM10) 52 II 9 53 6 3 0.3 127
示范中学 昔阳县 颗粒物(PM10) 53 II 3 56 10 3 0.5 120
保险公司 寿阳县 颗粒物(PM10) 66 II 21 81 12 17 0.7 123
原县委大楼 寿阳县 颗粒物(PM10) 67 II 28 84 14 13 0.4 127
山西农大 太谷县 颗粒物(PM10) 59 II 22 68 17 10 0.8 113
种苗站 祁县 颗粒物(PM10) 74 II 27 97 20 12 0.3 117
西关商业区 平遥县 颗粒物(PM10) 89 II 44 127 46 26 0.2 131
城南新区 平遥县 颗粒物(PM10) 85 II 35 119 31 30 1.0 120
马和游泳场 灵石县 40 I 9 26 4 8 0.5 125
西关村委 介休市 细颗粒物(PM2.5) 62 II 44 64 9 10 0.6 129
临猗党校 临猗县 颗粒物(PM10) 71 II 37 91 29 14 0.8 131
政府监测 万荣县 颗粒物(PM10) 55 II 14 59 9 12 1.0 142
华康制药 万荣县 49 I 21 49 10 11 1.1 145
城镇中学 闻喜县 50 I 20 50 18 16 0.7 119
环境监测站 闻喜县 颗粒物(PM10) 53 II 13 55 23 7 0.6 92
环保局 稷山县 臭氧1小时 88 II 41 91 38 18 1.2 190
环保局 新绛县 颗粒物(PM10) 71 II 42 91 41 27 1.6 134
绛县环保局 绛县 42 I 14 36 11 6 0.5 133
国泰矿业 垣曲县 颗粒物(PM10) 73 II 29 96 19 7 0.6 127
五龙公司 垣曲县 颗粒物(PM10) 58 II 34 65 24 12 0.5 162
夏县环保局 夏县 47 I 15 36 15 8 0.7 150
夏县二中 夏县 50 I 25 28 20 8 0.8 159
交通局 平陆县 颗粒物(PM10) 58 II 18 65 9 26 0.7 125
环保局 平陆县 42 I 13 38 10 21 0.6 132
职校 芮城县 42 I 15 22 16 10 1.0 132
残联 芮城县 41 I 14 31 26 8 0.7 130
环保局 永济市 18 47 11 0.5 129
电机厂 永济市 45 I 16 45 15 14 0.6 114
市政府 河津市 49 24
吴家关学校 河津市 细颗粒物(PM2.5) 123 III 93 122 51 29 1.7 173
建设银行 定襄县 48 I 30 48 12 17 0.5 107
新城区 定襄县 颗粒物(PM10) 57 II 27 64 16 11 0.5 115
环保局 五台县 43 I 11 43 14 6 0.5 127
农业银行 五台县 颗粒物(PM10) 53 II 27 56 13 8 0.5 116
劳动局 代县 颗粒物(PM10) 55 II 16 60 21 15 0.4 102
政务大厅 代县 颗粒物(PM10) 56 II 31 62 42 15 0.4 96
引黄局 宁武县 41 I 16 39 11 2 0.6 130
政府大楼 静乐县 48 I 12 48 7 5 0.6 125
河西新区 静乐县 44 I 9 44 9 8 0.6 123
消防大队 神池县 39 I 5 37 12 7 0.3 122
环保局 五寨县 12 21
宾馆 五寨县 颗粒物(PM10) 53 II 16 56 13 5 0.6 123
酸溜溜 岢岚县 48 I 18 48 10 3 0.5 127
环保局 河曲县 49 I 10 49 17 10 0.6 137
巡镇中学 河曲县 46 I 13 46 18 8 0.5 147
中医院 保德县 44 I 11 44 9 9 0.4 114
工商局 保德县 45 I 12 45 13 11 0.5 107
邮政局 偏关县 36 I 18 34 10 2 0.5 115
计生委 偏关县 颗粒物(PM10) 53 II 13 55 12 2 1.3 117
监测站 原平市 颗粒物(PM10) 61 II 26 71 23 25 0.7 99
良种厂 原平市 细颗粒物(PM2.5) 57 II 40 62 19 20 0.6 124
自来水厂 五台山景区 35 I 7 26 9 5 0.4 110
人民政府 曲沃县 颗粒物(PM10) 66 II 23 81 12 18 1.5 160
乐昌中学 曲沃县 颗粒物(PM10) 60 II 31 70 19 9 1.6 153
县医院 翼城县 颗粒物(PM10) 52 II 20 54 8 7 0.8 133
南官庄新村 翼城县 颗粒物(PM10) 53 II 27 55 21 9 0.9 153
环保局 襄汾县 颗粒物(PM10) 63 II 21 75 17 10 1.5 169
县政府 襄汾县 颗粒物(PM10) 71 II 31 91 21 13 1.5 169
老干部局 洪洞县 细颗粒物(PM2.5) 79 II 58 82 21 23 1.2 164
城镇小学 古县 颗粒物(PM10) 54 II 18 57 7 6 0.5 129
县政府 古县 颗粒物(PM10) 55 II 27 60 10 7 0.5 126
党校 安泽县 38 I 10 32 8 8 0.4 121
职业中学 安泽县 39 I 15 33 9 6 0.4 123
环保局 浮山县 颗粒物(PM10) 55 II 6 59 10 6 0.6 142
国土资源局 浮山县 43 I 15 37 14 6 0.7 137
综合服务楼 吉县 47 I 10 47 8 1 0.4 127
自来水公司 乡宁县 50 I 19 50 17 9 0.6 100
县政府 乡宁县 颗粒物(PM10) 51 II 14 51 19 9 0.6 117
地税局 大宁县 36 I 12 32 8 10 0.6 113
政府 大宁县 47 I 16 47 7 5 0.7 116
监测大楼 隰县 37 I 8 36 5 7 0.7 117
政协楼 隰县 28 50 2 0.8 123
粮食局 永和县 47 I 12 47 5 5 0.4 109
东山水厂 永和县 41 I 13 41 5 2 0.3 120
电力公司 蒲县 45 I 12 45 14 10 0.6 115
蒲城政府 蒲县 39 I 8 23 8 3 0.3 123
水厂 汾西县 颗粒物(PM10) 57 II 13 64 15 10 0.8 155
政协楼 汾西县 颗粒物(PM10) 54 II 19 58 16 11 0.7 149
侯马一中 侯马市 颗粒物(PM10) 76 II 23 102 19 20 0.7 138
环保局 侯马市 颗粒物(PM10) 66 II 29 81 16 9 1.3 137
劳动技校 霍州市 颗粒物(PM10) 64 II 34 77 23 19 0.7 156
北环办 霍州市 细颗粒物(PM2.5) 63 II 45 53 18 22 0.7 134
文兴会堂 文水县 颗粒物(PM10) 67 II 21 83 24 19 0.6 123
县政府 交城县 颗粒物(PM10) 85 II 40 120 46 34 0.6 137
县政府 兴县 8 2 0.2 120
县中学 兴县 颗粒物(PM10) 59 II 21 67 10 5 0.2 111
环保局 临县 颗粒物(PM10) 71 II 20 92 14 11 0.3 113
青龙 柳林县 颗粒物(PM10) 79 II 21 107 6 8 0.2 119
环保局 石楼县 细颗粒物(PM2.5) 85 II 63 70 10 3 0.3 121
东城一贯制 石楼县 47 I 7 47 8 3 0.3 126
污水厂 岚县 颗粒物(PM10) 62 II 13 73 9 6 0.3 132
实验中学 岚县 颗粒物(PM10) 60 II 22 70 11 9 0.3 117
县政府 方山县 颗粒物(PM10) 66 II 13 82 8 11 0.5 121
政府楼 中阳县 颗粒物(PM10) 67 II 16 84 2 2 0.3 118
城建楼 中阳县 颗粒物(PM10) 53 II 16 55 1 3 0.2 119
环保局 交口县 颗粒物(PM10) 55 II 8 60 4 4 0.2 121
县人大 交口县 46 I 5 46 3 5 0.1 116
环保局 汾阳市 21 95 0.2 127
师范 汾阳市 颗粒物(PM10) 65 II 22 79 14 8 0.2 126
迎泽 迎泽区 35 124 34 1.1 122
西山 万柏林区 颗粒物(PM10) 91 II 41 131 38 45 1.2 121
临县三中 临县 颗粒物(PM10) 76 II 12 101 11 9 0.2 130