8e7212c49e95b7cac519b8e11e32ebcb
特别说明:
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。

山西省各地市空气质量(AQI)

  • 小时数据
  • 日数据
       更多>       
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 92 PM10 II 2020-05-28 08时
2 大同 69 PM10 II 2020-05-28 08时
3 阳泉 71 PM10 II 2020-05-28 08时
4 长治 87 PM10 II 2020-05-28 08时
5 晋城 106 PM10 III 2020-05-28 08时
6 朔州 87 PM10 II 2020-05-28 08时
7 晋中 52 PM10 II 2020-05-28 08时
8 运城 78 PM10 II 2020-05-28 08时
9 忻州 54 PM10 II 2020-05-28 08时
10 临汾 57 PM10 II 2020-05-28 08时
11 吕梁 108 PM10 III 2020-05-28 08时
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 63 PM10 II 2020-05-27
2 大同 59 O3-8h II 2020-05-27
3 阳泉 64 O3-8h II 2020-05-27
4 长治 65 O3-8h II 2020-05-27
5 晋城 78 O3-8h II 2020-05-27
6 朔州 55 O3-8h II 2020-05-27
7 晋中 59 O3-8h II 2020-05-27
8 运城 77 O3-8h II 2020-05-27
9 忻州 60 O3-8h II 2020-05-27
10 临汾 80 O3-8h II 2020-05-27
11 吕梁 61 PM10 II 2020-05-27
  • 级别 I  
  • 级别 II  
  • 级别 III  
  • 级别 Ⅳ  
  • 级别 V  
  • 级别 VI  

山西省各站点空气质量   ( 2020-05-28 08:00:00 )

点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)

上兰(对照点) 太原 PM10 56 II 33 62 27 20 0.5 59
尖草坪 太原 PM10 87 II 39 124 24 63 0.7 26
金胜 太原 PM10 97 II 48 143 39 75 1.1 16
南寨 太原 PM10 89 II 36 128 13 63 0.5 11
桃园 太原 PM10 83 II 39 116 40 69 0.9 25
坞城 太原 PM10 88 II 52 125 45 60 1.0 25
小店 太原 PM10 82 II 44 114 39 58 1.0 28
晋源 太原 PM10 97 II 44 144 32 39 0.9 18
巨轮 太原 PM10 115 III 55 180 16 80 0.8 14
果树场(对照点) 大同 PM10 60 II 24 69 55 40 0.5 40
云冈宾馆 大同 49 I 30 49 43 49 1.0 33
大同大学 大同 PM10 74 II 28 97 74 44 0.5 37
安家小村 大同 PM10 80 II 32 109 24 28 0.5 57
教育学院 大同 PM10 82 II 26 114 34 51 0.9 35
市中心 阳泉 PM10 91 II 29 132 103 63 1.1 24
赛鱼 阳泉 32 I 15 32 42 45 0.6 54
南庄 阳泉 PM10 73 II 28 96 112 64 1.2 15
白羊墅 阳泉 PM10 93 II 43 136 139 62 1.3 18
平坦 阳泉 PM10 72 II 28 94 66 62 1.2 34
大阳泉 阳泉 PM10 56 II 25 61 30 30 0.7 72
清华站 长治 PM10 99 II 53 148 40 73 0.9 25
监测站 长治 PM10 96 II 28 141 81 68 1.7 37
审计局 长治 PM10 82 II 36 113 46 68 1.9 23
长治八中 长治 PM10 105 III 46 160 37 60 1.8 34
德盛苑 长治 PM10 52 II 14 54 34 18 1.2 115
白马寺 晋城 PM10 69 II 16 87 24 27 1.9 89
自来水公司 晋城 PM10 96 II 38 142 32 64 1.6 28
白云商贸 晋城 PM10 117 III 21 183 24 51 1.7 37
市环保局 晋城 PM10 103 III 34 156 30 67 1.4 33
技术学院 晋城 PM10 102 III 43 154 26 66 1.2 21
泽州一中 晋城 PM10 111 III 20 172 17 69 1.4 30
平朔 朔州 PM10 85 II 42 119 27 54 1.0 25
朔唯 朔州 PM10 142 III 55 234 51 60 0.6 25
区政府 朔州 PM10 53 II 7 55 12 22 0.6 87
市环保局 朔州 PM10 67 II 36 84 15 12 0.6 96
市二中 朔州 PM10 86 II 20 122 30 48 0.7 34
锦纶小区 晋中 49 I 18 49 23 27 0.6 46
南都小区 晋中 PM10 54 II 22 57 31 36 0.9 40
榆次区政府 晋中 PM10 53 II 23 55 28 39 1.0 31
榆次三中 晋中 PM10 52 II 15 54 24 40 0.8 28
运城中学 运城 PM10 73 II 35 95 11 45 0.6 45
禹都开发区 运城 PM10 72 II 28 94 8 49 0.7 41
地区技校 运城 PM10 135 III 56 220 10 72 1.3 19
空港新区 运城 PM10 60 II 28 70 2 43 0.4 49
外滩首府 运城 PM10 51 II 20 52 3 22 0.5 66
开发区 忻州 PM10 53 II 24 56 19 44 0.4 30
会展中心 忻州 PM10 51 II 31 51 26 41 0.4 28
市政府 忻州 PM10 59 II 26 67 29 41 0.7 39
临钢医院 临汾 PM10 53 II 13 56 15 33 0.6 52
技工学校 临汾 PM10 54 II 22 57 19 44 0.8 39
工商学校 临汾 PM10 61 II 16 71 14 46 0.8 37
市委 临汾 PM10 53 II 33 55 17 48 0.8 32
唐尧大酒店 临汾 PM10 60 II 14 70 14 51 1.0 30
环保局 吕梁 PM10 103 III 17 155 27 40 0.4 18
自来水公司 吕梁 PM10 115 III 34 180 30 43 0.6 18
马茂庄小学 吕梁 PM10 105 III 18 160 19 44 0.2 18
屯留一中 屯留区 颗粒物(PM10) 53 II 10 55 11 17 0.6 74
三国城 清徐县 颗粒物(PM10) 67 II 38 83 22 57 0.9 10
新城 清徐县 颗粒物(PM10) 82 II 31 113 37 59 1.0 17
县政府 阳曲县 颗粒物(PM10) 57 II 25 64 18 52 0.5 24
阳曲一中 阳曲县 颗粒物(PM10) 58 II 24 66 26 67 0.7 16
城西 娄烦县 颗粒物(PM10) 53 II 10 56 15 11 0.5 53
城东 娄烦县 48 I 10 48 13 12 0.5 40
古交城区 古交市 36 I 17 36 71 42 1.0 34
马兰矿区 古交市 45 I 12 45 32 28 0.7 48
云冈站 云冈区 颗粒物(PM10) 52 II 20 54 32 22 0.7 48
区政府 新荣区 47 I 20 47 28 20 0.6 59
县政府 天镇县 颗粒物(PM10) 56 II 18 62 14 37 0.8 43
县环保局 天镇县 36 I 3 36 18 25 0.6 60
县一中 广灵县 44 I 12 44 12 24 0.8 77
县环保局 灵丘县 颗粒物(PM10) 75 II 28 100 79 47 4.8 32
环保局 浑源县 细颗粒物(PM2.5) 57 II 40 58 17 31 1.0 63
县政府 左云县 颗粒物(PM10) 66 II 13 81 14 19 0.5 61
环保局 左云县 颗粒物(PM10) 64 II 20 77 19 20 0.5 63
县一中 云州区 颗粒物(PM10) 52 II 24 53 37 28 0.6 58
环保局 阳泉郊区 颗粒物(PM10) 88 II 39 125 76 67 0.9 21
东关 平定县 颗粒物(PM10) 85 II 36 120 121 70 1.4 13
南关 平定县 颗粒物(PM10) 75 II 32 99 152 75 1.1 12
环保站 盂县 颗粒物(PM10) 72 II 25 93 46 37 1.1 56
二中站 盂县 颗粒物(PM10) 62 II 26 74 27 37 0.9 48
大辛庄镇 潞州区 颗粒物(PM10) 96 II 27 142 10 36 0.8 16
县政府 屯留区 39 I 9 39 9 17 0.7 69
气象站 上党区 颗粒物(PM10) 51 II 17 52 23 19 0.8 100
向阳小学 上党区 颗粒物(PM10) 51 II 8 52 29 19 0.8 92
水利局 襄垣县 颗粒物(PM10) 76 II 14 101 7 35 1.5 43
司法局 襄垣县 颗粒物(PM10) 68 II 18 86 5 31 1.0 43
秀水养老院 潞州区 颗粒物(PM10) 77 II 22 103 24 64 0.9 17
环保局 平顺县 39 I 13 39 12 67 0.9 27
中医院 平顺县 28 I 11 28 8 44 0.9 34
城建局 黎城县 颗粒物(PM10) 74 II 34 98 28 73 2.2 18
黎侯庄园 黎城县 颗粒物(PM10) 87 II 37 123 31 59 2.1 14
壶关一中 壶关县 颗粒物(PM10) 118 III 31 185 14 36 1.0 39
环保局 壶关县 颗粒物(PM10) 65 II 15 79 37 47 0.8 56
县环保局 长子县 36 I 13 36 26 31 1.0 61
环保局 武乡县 颗粒物(PM10) 142 III 29 233 9 36 0.4 30
武乡一中 武乡县 颗粒物(PM10) 66 II 15 81 10 34 0.5 22
县监测站 沁县 颗粒物(PM10) 72 II 30 94 15 30 0.6 33
沁源一中 沁源县 颗粒物(PM10) 58 II 20 65 7 14 0.2 43
中医院 沁源县 颗粒物(PM10) 55 II 15 60 13 23 0.1 41
潞城电业局 潞城区 颗粒物(PM10) 83 II 34 116 63 85 2.9 28
环保局 沁水县 18 I 6 16 9 35 0.7 44
文化局 沁水县 24 I 7 24 7 35 0.5 50
环保局 阳城县 颗粒物(PM10) 54 II 11 57 9 27 1.5 48
实验小学 阳城县 颗粒物(PM10) 59 II 6 68 8 33 1.5 45
南关小学 陵川县 颗粒物(PM10) 57 II 23 63 11 27 0.7 70
实验小学 陵川县 42 I 9 38 10 8 0.3 132
丹河湿地 泽州县 颗粒物(PM10) 95 II 28 139 14 42 1.0 25
中专学校 泽州县 颗粒物(PM10) 130 III 30 210 13 32 1.0 28
高平一中 高平市 颗粒物(PM10) 61 II 26 72 71 51 2.7 41
东方红小学 高平市 颗粒物(PM10) 69 II 27 87 115 64 5.0 36
一水厂 平鲁区 颗粒物(PM10) 62 II 17 74 12 24 0.8 77
民政局 平鲁区 颗粒物(PM10) 55 II 21 59 18 18 0.8 87
农机局 山阴县 颗粒物(PM10) 57 II 27 64 18 27 0.6 61
山化宾馆 山阴县 颗粒物(PM10) 53 II 31 55 21 34 0.5 59
环保局 应县 46 I 12 46 11 16 0.4 77
文化局 右玉县 颗粒物(PM10) 66 II 11 81 17 39 0.7 38
开发区 怀仁市 颗粒物(PM10) 64 II 29 78 83 60 1.4 22
县政府 榆社县 37 I 17 37 8 30 0.2 40
榆社箕城小学 榆社县 颗粒物(PM10) 55 II 18 60 26 35 0.2 32
政府大楼 左权县 颗粒物(PM10) 51 II 8 52 9 30 0.7 28
太行路北 左权县 40 I 21 40 6 29 0.5 22
环保局 和顺县 40 I 20 40 15 25 0.8 43
体育馆 和顺县 49 I 28 49 14 38 0.9 33
政府 昔阳县 颗粒物(PM10) 54 II 14 58 19 33 0.7 42
示范中学 昔阳县 颗粒物(PM10) 67 II 19 83 18 45 1.0 25
保险公司 寿阳县 颗粒物(PM10) 111 III 69 171 21 52 1.0 12
原县委大楼 寿阳县 颗粒物(PM10) 96 II 59 142 27 58 0.7 19
山西农大 太谷县 颗粒物(PM10) 91 II 44 132 45 34 2.2 41
种苗站 祁县 颗粒物(PM10) 62 II 24 73 63 51 0.4 22
西关商业区 平遥县 颗粒物(PM10) 72 II 45 94 80 61 0.6 24
城南新区 平遥县 颗粒物(PM10) 67 II 19 83 71 69 0.9 25
马和游泳场 灵石县 细颗粒物(PM2.5) 83 II 61 105 76 61 1.6 32
西关村委 介休市 颗粒物(PM10) 64 II 32 77 42 35 1.0 65
临猗党校 临猗县 颗粒物(PM10) 60 II 27 69 50 30 1.0 68
政府监测 万荣县 颗粒物(PM10) 87 II 34 124 28 37 1.5 66
华康制药 万荣县 颗粒物(PM10) 68 II 35 86 24 37 1.6 62
城镇中学 闻喜县 49 I 17 49 28 60 2.3 25
环境监测站 闻喜县 颗粒物(PM10) 60 II 24 70 32 38 1.7 3
环保局 稷山县 颗粒物(PM10) 54 II 21 57 56 45 1.1 31
环保局 新绛县 颗粒物(PM10) 64 II 43 77 54 59 1.3 14
绛县环保局 绛县 34 I 12 34 4 10 0.5 93
国泰矿业 垣曲县 40 I 12 40 53 20 0.8 56
五龙公司 垣曲县 颗粒物(PM10) 56 II 20 62 34 29 0.8 71
夏县环保局 夏县 23 I 12 23 12 21 1.0 56
夏县二中 夏县 24 I 7 19 17 10 0.9 75
交通局 平陆县 颗粒物(PM10) 60 II 20 69 13 50 1.0 26
环保局 平陆县 48 I 21 48 18 38 1.0 40
职校 芮城县 颗粒物(PM10) 62 II 29 73 11 17 1.1 61
残联 芮城县 44 I 22 44 15 20 0.8 54
环保局 永济市 46 I 17 46 11 19 0.6 53
电机厂 永济市 36 I 14 36 20 26 0.8 37
市政府 河津市 颗粒物(PM10) 77 II 24 104 35 67 1.7 17
吴家关学校 河津市 颗粒物(PM10) 79 II 35 108 20 56 1.2 10
建设银行 定襄县 颗粒物(PM10) 57 II 28 63 33 41 0.6 31
新城区 定襄县 颗粒物(PM10) 69 II 28 88 41 33 0.6 36
环保局 五台县 23 I 12 23 15 14 0.5 62
农业银行 五台县 32 I 11 32 14 18 0.5 50
劳动局 代县 颗粒物(PM10) 72 II 37 94 183 35 0.7 30
政务大厅 代县 颗粒物(PM10) 67 II 39 83 253 36 0.6 28
引黄局 宁武县 颗粒物(PM10) 53 II 19 56 21 21 0.7 89
政府大楼 静乐县 47 I 14 47 9 16 0.6 43
河西新区 静乐县 39 I 11 39 10 18 0.6 43
消防大队 神池县 33 I 13 33 17 20 0.4 84
环保局 五寨县 颗粒物(PM10) 53 II 31 56 11 30 0.6 72
宾馆 五寨县 48 I 20 48 12 23 1.0 75
酸溜溜 岢岚县 31 I 10 31 11 39 0.6 41
环保局 河曲县 颗粒物(PM10) 63 II 9 75 19 25 0.8 30
巡镇中学 河曲县 颗粒物(PM10) 55 II 22 59 19 26 0.7 28
中医院 保德县 颗粒物(PM10) 56 II 18 61 14 32 0.7 12
工商局 保德县 颗粒物(PM10) 63 II 22 76 20 51 0.8 19
邮政局 偏关县 40 I 6 40 20 32 0.9 20
计生委 偏关县 47 I 14 47 27 36 0.8 18
监测站 原平市 二氧化硫 81 II 24 86 361 47 0.7 23
良种厂 原平市 颗粒物(PM10) 59 II 29 68 97 53 0.6 40
自来水厂 五台山景区 38 I 15 38 10 28 0.6 63
人民政府 曲沃县 颗粒物(PM10) 56 II 9 61 10 22 1.0 72
乐昌中学 曲沃县 颗粒物(PM10) 53 II 16 55 14 23 1.0 56
县医院 翼城县 45 I 26 45 9 15 1.0 67
南官庄新村 翼城县 颗粒物(PM10) 63 II 28 76 12 22 1.0 74
环保局 襄汾县 颗粒物(PM10) 80 II 21 110 16 45 1.2 23
县政府 襄汾县 颗粒物(PM10) 79 II 31 107 18 45 1.1 27
老干部局 洪洞县 颗粒物(PM10) 62 II 36 74 22 52 0.9 24
城镇小学 古县 颗粒物(PM10) 76 II 48 102 51 55 1.0 36
县政府 古县 颗粒物(PM10) 72 II 49 94 33 44 1.1 31
党校 安泽县 颗粒物(PM10) 55 II 27 60 14 22 0.5 29
职业中学 安泽县 细颗粒物(PM2.5) 69 II 50 60 15 18 0.7 32
环保局 浮山县 颗粒物(PM10) 63 II 3 75 9 11 0.4 98
国土资源局 浮山县 颗粒物(PM10) 51 II 10 52 14 14 0.9 90
综合服务楼 吉县 34 I 7 34 7 30 0.7 36
自来水公司 乡宁县 细颗粒物(PM2.5) 63 II 45 58 65 51 1.4 40
县政府 乡宁县 颗粒物(PM10) 59 II 21 67 55 51 1.2 42
地税局 大宁县 45 I 4 45 8 24 0.7 36
政府 大宁县 50 I 22 50 9 17 0.8 39
监测大楼 隰县 颗粒物(PM10) 65 II 14 79 10 38 0.8 38
政协楼 隰县 颗粒物(PM10) 60 II 11 70 14 25 0.8 41
粮食局 永和县 颗粒物(PM10) 54 II 7 58 6 40 0.6 17
东山水厂 永和县 颗粒物(PM10) 54 II 10 57 5 44 0.4 19
电力公司 蒲县 颗粒物(PM10) 52 II 10 54 15 26 0.7 43
蒲城政府 蒲县 颗粒物(PM10) 51 II 20 52 11 25 0.5 47
水厂 汾西县 颗粒物(PM10) 55 II 16 59 19 17 0.8 82
政协楼 汾西县 颗粒物(PM10) 53 II 8 55 21 19 0.7 79
侯马一中 侯马市 颗粒物(PM10) 77 II 20 104 21 46 1.0 32
环保局 侯马市 颗粒物(PM10) 64 II 21 78 29 41 1.9 50
劳动技校 霍州市 颗粒物(PM10) 53 II 16 56 12 38 0.5 26
北环办 霍州市 颗粒物(PM10) 68 II 43 86 36 49 1.0 28
文兴会堂 文水县 颗粒物(PM10) 89 II 38 127 33 41 0.6 40
县政府 交城县 颗粒物(PM10) 98 II 52 146 292 88 2.1 13
县政府 兴县 颗粒物(PM10) 66 II 19 82 10 17 0.3 61
县中学 兴县 颗粒物(PM10) 75 II 20 100 8 20 0.3 58
环保局 临县 颗粒物(PM10) 64 II 29 77 30 35 0.2 27
青龙 柳林县 颗粒物(PM10) 94 II 25 137 48 70 2.7 12
环保局 石楼县 细颗粒物(PM2.5) 68 II 49 81 66 40 0.5 43
东城一贯制 石楼县 颗粒物(PM10) 82 II 4 113 77 40 1.0 36
污水厂 岚县 颗粒物(PM10) 114 III 29 177 43 36 0.5 23
实验中学 岚县 颗粒物(PM10) 85 II 19 119 29 49 0.7 21
县政府 方山县 颗粒物(PM10) 63 II 9 76 18 38 0.5 31
政府楼 中阳县 颗粒物(PM10) 60 II 10 69 19 56 0.9 17
城建楼 中阳县 颗粒物(PM10) 59 II 12 67 9 68 0.4 16
环保局 交口县 39 I 1 39 11 32 0.3 46
县人大 交口县 颗粒物(PM10) 55 II 9 59 7 15 0.2 67
环保局 汾阳市 颗粒物(PM10) 62 II 14 74 18 37 0.4 45
师范 汾阳市 颗粒物(PM10) 73 II 22 95 43 45 0.5 38
迎泽 迎泽区 颗粒物(PM10) 88 II 43 126 50 60 1.2 33
西山 万柏林区 颗粒物(PM10) 96 II 38 142 33 71 1.1 29
临县三中 临县 颗粒物(PM10) 73 II 24 96 27 33 0.3 25