8e7212c49e95b7cac519b8e11e32ebcb
特别说明:
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。
  • 根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)的要求,实时发布数据由发布系统进行初步审核,所发布小时数据及日数据仅为当天参数值,用于向公众提供健康指引,不直接用于空气质量达标状况的评价。评价空气质量达标状况时,应依据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中规定进行。

山西省各地市空气质量(AQI)

  • 小时数据
  • 日数据
       更多>       
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 26 I 2020-08-05 11时
2 大同 55 PM10 II 2020-08-05 11时
3 阳泉 35 I 2020-08-05 11时
4 长治 38 I 2020-08-05 11时
5 晋城 22 I 2020-08-05 11时
6 朔州 29 I 2020-08-05 11时
7 晋中 29 I 2020-08-05 11时
8 运城 38 I 2020-08-05 11时
9 忻州 25 I 2020-08-05 11时
10 临汾 67 PM2.5 II 2020-08-05 11时
11 吕梁 18 I 2020-08-05 11时
序号 地区 AQI指数 首要污染物 级别 时间
1 太原 75 O3-8h II 2020-08-04
2 大同 60 O3-8h II 2020-08-04
3 阳泉 113 O3-8h III 2020-08-04
4 长治 80 O3-8h II 2020-08-04
5 晋城 52 PM10 II 2020-08-04
6 朔州 68 O3-8h II 2020-08-04
7 晋中 75 O3-8h II 2020-08-04
8 运城 74 O3-8h II 2020-08-04
9 忻州 53 PM10 II 2020-08-04
10 临汾 108 O3-8h III 2020-08-04
11 吕梁 64 PM10 II 2020-08-04
  • 级别 I  
  • 级别 II  
  • 级别 III  
  • 级别 Ⅳ  
  • 级别 V  
  • 级别 VI  

山西省各站点空气质量   ( 2020-08-05 11:00:00 )

点位名称所属地市 首要污染物AQI指数 级别PM2.5(μg/m³) PM10(μg/m³)SO2(μg/m³) NO2(μg/m³)CO(mg/m³) O3(μg/m³)

上兰(对照点) 太原 29 I 10 13 4 10 0.6 92
尖草坪 太原 30 I 9 21 2 14 0.8 93
金胜 太原 22 I 9 10 3 36 0.5 69
南寨 太原 29 I 10 17 2 10 0.7 90
桃园 太原 24 I 14 18 3 24 0.9 76
坞城 太原 26 I 15 20 1 20 0.6 82
小店 太原 25 I 16 22 3 25 0.8 78
晋源 太原 26 I 9 11 3 21 0.7 82
巨轮 太原 24 I 15 23 4 21 0.8 76
果树场(对照点) 大同 PM2.5 108 III 81 90 16 13 0.4 89
云冈宾馆 大同
大同大学 大同 40 I 14 40 10 13 0.5 89
安家小村 大同 PM10 70 II 28 89 16 20 0.5 96
教育学院 大同 PM10 51 II 13 51 15 30 0.6 77
市中心 阳泉 25 24 21 0.9 94
赛鱼 阳泉 40 I 28 30 4 18 0.5 106
南庄 阳泉 29 33 14 0.8 101
白羊墅 阳泉 35 I 24 29 5 8 0.8 105
平坦 阳泉 38 I 26 22 5 13 0.7 102
大阳泉 阳泉 32 I 14 18 3 14 0.6 101
监测站 长治 32 33 18 1.7 43
审计局 长治 30 I 21 29 22 16 2.2 41
长治八中 长治 35 I 24 27 9 11 1.4 40
德盛苑 长治 38 I 26 30 16 15 1.3 56
白马寺 晋城 33 I 16 33 3 7 0.8 60
自来水公司 晋城 22 I 12 21 5 6 0.5 68
白云商贸 晋城 33 I 5 33 8 5 0.5 60
市环保局 晋城 5 6 0.7
技术学院 晋城 20 I 10 14 3 10 0.6 62
泽州一中 晋城 21 I 10 21 5 8 0.5 67
平朔 朔州 15 28 11 0.7 94
朔唯 朔州 29 I 17 29 9 30 0.5 79
区政府 朔州 33 I 11 33 19 23 0.7 91
市环保局 朔州 30 I 11 30 10 18 0.8 96
市二中 朔州 30 I 11 25 9 14 0.6 94
锦纶小区 晋中 29 I 19 16 4 11 0.5 92
南都小区 晋中 38 I 26 21 2 19 0.6 108
榆次区政府 晋中 26 I 18 25 2 17 0.5 79
榆次三中 晋中 29 I 15 27 4 17 0.6 90
运城中学 运城 46 I 27 46 11 7 0.6 85
禹都开发区 运城 35 I 24 35 4 2 0.4 89
地区技校 运城 42 I 29 34 1 5 0.5 84
空港新区 运城 39 I 22 39 2 4 0.5 90
外滩首府 运城 28 38 90
开发区 忻州 25 I 17 21 11 25 0.8 70
会展中心 忻州 9 0.9 70
市政府 忻州 27 I 17 27 11 18 0.8 73
临钢医院 临汾 PM2.5 68 II 49 58 2 31 1.6 23
技工学校 临汾 PM2.5 68 II 49 66 5 32 1.5 26
工商学校 临汾 PM10 69 II 46 88 3 37 1.5 17
市委 临汾 PM2.5 73 II 53 55 5 26 1.3 26
唐尧大酒店 临汾 PM2.5 62 II 44 52 2 21 1.4 20
环保局 吕梁 20 I 14 12 6 34 1.1 34
自来水公司 吕梁 18 I 12 11 9 29 1.1 44
马茂庄小学 吕梁 31 I 8 31 7 31 0.9 37
屯留一中 屯留区 26 I 18 25 11 18 0.3 45
三国城 清徐县 30 I 8 9 8 8 0.8 95
新城 清徐县 27 I 12 21 3 13 1.0 85
县政府 阳曲县 34 I 10 16 11 6 0.6 107
阳曲一中 阳曲县 29 I 7 12 10 10 0.9 91
城西 娄烦县 24 I 11 11 9 7 0.9 76
城东 娄烦县 38 I 11 38 9 6 0.9 77
古交城区 古交市 29 I 18 26 8 13 0.7 92
马兰矿区 古交市 21 I 9 13 10 30 1.4 66
云冈站 云冈区 颗粒物(PM10) 73 II 28 96 14 33 1.0 70
区政府 新荣区 37 I 15 37 9 19 0.6 82
县政府 天镇县 35 I 10 35 13 12 0.8 94
县环保局 天镇县 37 I 14 37 11 15 0.6 104
县一中 广灵县 42 I 26 42 16 10 0.8 113
县环保局 灵丘县 49 I 21 49 17 61 2.6 10
环保局 浑源县 9 38 14 5 102
县政府 左云县 颗粒物(PM10) 67 II 16 84 12 28 0.8 46
环保局 左云县 颗粒物(PM10) 68 II 30 85 12 29 1.2 39
县一中 云州区 35 I 16 24 11 8 0.5 109
环保局 阳泉郊区 36 I 25 25 9 3 0.9 107
东关 平定县 46 I 32 34 8 15 0.4 95
南关 平定县 48 I 25 48 10 12 0.3 104
环保站 盂县 32 I 12 19 1 8 1.0 100
二中站 盂县 33 I 18 30 4 9 0.7 105
大辛庄镇 潞州区 28 I 19 26 11 32 1.2 32
县政府 屯留区 23 I 16 19 9 20 0.8 43
气象站 上党区 26 I 18 25 5 5 0.7 71
向阳小学 上党区 32 I 22 23 5 2 0.6 81
水利局 襄垣县 16 I 5 14 7 11 1.2 51
司法局 襄垣县 23 I 16 13 5 12 1.2 54
秀水养老院 潞州区 39 I 27 26 10 9 0.9 39
环保局 平顺县 28 I 13 28 11 15 0.4 39
中医院 平顺县 20 I 10 20 10 10 0.5 35
城建局 黎城县 19 I 13 16 12 17 1.3 44
黎侯庄园 黎城县 16 I 4 7 7 17 1.3 49
壶关一中 壶关县 30 I 19 21 16 29 3.0 36
环保局 壶关县 30 I 18 30 18 21 1.2 60
县环保局 长子县 30 I 21 27 12 20 0.8 36
环保局 武乡县 32 I 22 14 3 4 0.7 49
武乡一中 武乡县 21 I 7 21 1 7 0.7 46
县监测站 沁县 12 I 6 7 11 21 0.9 36
污水处理厂 沁县 26 I 7 26 9 26 0.8 33
沁源一中 沁源县 49 I 30 49 14 9 0.8 39
中医院 沁源县 50 I 25 50 8 11 0.9 39
潞城电业局 潞城区 23 I 11 23 3 21 1.0 63
环保局 沁水县 20 25 26 0.6 32
文化局 沁水县 26 I 18 23 8 29 0.8 37
环保局 阳城县 细颗粒物(PM2.5) 54 II 38 49 5 16 1.1 45
实验小学 阳城县 颗粒物(PM10) 63 II 30 75 4 16 0.8 36
南关小学 陵川县 28 I 19 25 3 5 0.4 83
实验小学 陵川县 29 I 12 29 7 4 0.4 88
丹河湿地 泽州县 24 I 4 24 1 16 0.4 45
中专学校 泽州县 37 I 10 37 1 9 0.4 61
高平一中 高平市 23 I 10 23 6 22 1.0 43
东方红小学 高平市 39 I 15 39 5 22 1.3 42
一水厂 平鲁区 颗粒物(PM10) 60 II 28 69 8 26 0.8 86
民政局 平鲁区 49 I 15 49 12 16 0.7 86
农机局 山阴县 颗粒物(PM10) 61 II 19 72 38 25 1.1 86
山化宾馆 山阴县 25 56 24 0.6 78
环保局 应县 颗粒物(PM10) 56 II 26 62 17 10 0.6 103
文化局 右玉县 颗粒物(PM10) 63 II 17 76 20 22 0.8 60
开发区 怀仁市 48 I 7 48 40 21 0.9 73
县政府 榆社县 17 I 8 5 5 2 0.3 53
政府大楼 左权县 颗粒物(PM10) 51 II 7 52 5 10 0.7 42
太行路北 左权县 17 I 6 17 4 7 0.4 46
环保局 和顺县 20 I 14 10 12 12 0.9 55
政府 昔阳县 31 I 3 16 8 8 0.7 99
示范中学 昔阳县 35 I 8 18 8 9 0.7 109
保险公司 寿阳县 35 I 4 8 7 3 0.6 112
原县委大楼 寿阳县 34 I 6 8 3 4 0.5 106
山西农大 太谷县 30 I 6 30 11 18 2.0 56
种苗站 祁县 20 I 14 11 8 24 0.2 58
西关商业区 平遥县 40 I 28 40 7 18 0.7 60
城南新区 平遥县 41 I 27 41 6 16 0.9 48
马和游泳场 灵石县 19 I 13 15 10 35 1.3 13
西关村委 介休市 35 I 24 29 19 42 1.1 21
政府监测 万荣县 细颗粒物(PM2.5) 63 II 45 56 19 23 2.1 59
华康制药 万荣县 细颗粒物(PM2.5) 55 II 39 50 8 19 2.1 53
城镇中学 闻喜县 33 I 23 30 9 6 0.7 77
环境监测站 闻喜县 24 I 15 24 10 7 0.8 76
环保局 稷山县 38 I 26 22 9 11 1.1 59
环保局 新绛县 细颗粒物(PM2.5) 70 II 51 71 13 29 1.6 39
绛县环保局 绛县 16 24 1 4 91
国泰矿业 垣曲县 38 I 10 38 14 11 1.4 44
五龙公司 垣曲县 40 I 16 40 19 21 1.4 44
夏县环保局 夏县 24 I 16 24 5 4 0.7 75
夏县二中 夏县 30 I 21 15 7 5 0.7 80
交通局 平陆县 48 I 31 48 8 14 0.9 70
环保局 平陆县 43 I 30 27 4 13 0.9 80
职校 芮城县 26 I 13 26 4 9 0.9 74
残联 芮城县 26 I 17 26 8 5 0.9 78
环保局 永济市 44 I 29 44 18 5 0.8 82
电机厂 永济市 细颗粒物(PM2.5) 52 II 36 44 19 10 0.8 95
市政府 河津市 细颗粒物(PM2.5) 53 II 37 37 9 9 1.3 71
吴家关学校 河津市 49 I 31 49 8 11 1.6 65
建设银行 定襄县 25 I 3 25 5 12 0.5 65
新城区 定襄县 26 I 14 26 4 11 0.5 70
环保局 五台县 35 I 11 15 8 6 0.7 109
农业银行 五台县 36 I 11 12 8 6 0.7 114
劳动局 代县 45 I 26 45 18 17 0.6 90
政务大厅 代县 40 I 28 38 20 19 0.7 92
引黄局 宁武县 39 I 26 39 11 15 0.7 94
政府大楼 静乐县 26 I 12 5 6 11 0.6 83
河西新区 静乐县 26 I 11 17 5 12 0.6 83
消防大队 神池县 31 I 10 12 10 11 0.7 97
环保局 五寨县 31 I 4 16 10 14 0.5 97
宾馆 五寨县 41 I 7 41 12 11 0.5 89
酸溜溜 岢岚县 19 I 8 15 7 24 0.6 60
环保局 河曲县 颗粒物(PM10) 53 II 26 56 10 6 0.7 93
巡镇中学 河曲县 46 I 16 46 8 7 0.6 91
中医院 保德县 20 I 14 17 7 24 0.6 62
工商局 保德县 26 I 12 26 8 31 0.4 54
邮政局 偏关县 34 I 8 26 13 2 0.6 106
计生委 偏关县 35 I 10 15 17 3 0.8 111
监测站 原平市 20 31 25 15 0.6
良种厂 原平市 24 I 11 17 41 30 0.6 74
自来水厂 五台山景区 33 I 23 30 10 20 0.6 65
人民政府 曲沃县 颗粒物(PM10) 79 II 55 108 17 38 2.6 28
乐昌中学 曲沃县 细颗粒物(PM2.5) 104 III 78 97 13 33 2.7 22
县医院 翼城县 42 I 21 42 8 22 1.2 30
南官庄新村 翼城县 35 I 21 35 3 9 1.6 47
环保局 襄汾县 细颗粒物(PM2.5) 114 III 86 110 14 28 1.3 17
县政府 襄汾县 颗粒物(PM10) 98 II 65 146 32 28 2.0 27
老干部局 洪洞县 细颗粒物(PM2.5) 85 II 63 102 10 29 1.5 23
城镇小学 古县 细颗粒物(PM2.5) 69 II 50 67 10 20 1.0 18
县政府 古县 细颗粒物(PM2.5) 65 II 47 68 8 29 0.9 16
党校 安泽县 29 I 20 28 9 16 1.0 30
职业中学 安泽县 29 I 19 29 9 13 1.0 39
环保局 浮山县 38 I 23 38 9 10 0.7 44
国土资源局 浮山县 38 I 11 38 8 6 0.9 56
自来水公司 乡宁县 35 I 24 17 9 10 1.4 54
县政府 乡宁县 35 I 24 25 17 19 1.1 50
地税局 大宁县 26 I 18 19 10 18 0.9 67
政府 大宁县 49 I 34 36 19 10 0.9 32
监测大楼 隰县 33 I 23 4 2 7 0.7 42
政协楼 隰县 18 I 12 18 6 13 0.9 51
粮食局 永和县 40 I 18 40 2 7 0.7 46
东山水厂 永和县 50 I 35 16 2 9 0.7 40
电力公司 蒲县 30 I 21 20 19 44 1.3 12
蒲城政府 蒲县 36 I 25 19 21 52 1.3 17
水厂 汾西县 36 I 25 29 4 24 1.4 22
政协楼 汾西县 39 I 27 32 8 15 1.1 35
侯马一中 侯马市 颗粒物(PM10) 75 II 54 99 13 24 2.3 47
环保局 侯马市 细颗粒物(PM2.5) 99 II 74 94 23 32 3.0 51
劳动技校 霍州市 细颗粒物(PM2.5) 85 II 63 59 11 30 1.5 20
北环办 霍州市 细颗粒物(PM2.5) 72 II 52 51 8 26 1.2 29
文兴会堂 文水县 17 I 7 17 4 31 1.1 41
县政府 交城县 25 I 12 25 1 35 0.6 28
县政府 兴县 细颗粒物(PM2.5) 135 III 103 34 33 12 0.5 75
环保局 临县 25 I 4 9 1 13 0.8 79
青龙 柳林县 3 7 58 1.7 14
环保局 石楼县 19 I 8 13 10 3 0.5 58
东城一贯制 石楼县 19 I 7 19 7 5 0.5 59
污水厂 岚县 22 I 11 13 8 12 0.2 69
实验中学 岚县 25 I 8 11 7 7 0.2 78
县政府 方山县 28 I 5 2 9 13 0.6 87
气象局 方山县 27 I 16 3 10 8 0.7 84
政府楼 中阳县 20 I 6 20 6 24 0.9 43
城建楼 中阳县 15 I 2 14 5 25 0.8 47
环保局 交口县 14 I 0 5 2 20 0.9 44
县人大 交口县 6 9
环保局 汾阳市 16 I 9 5 9 19 0.8 50
师范 汾阳市 8 9 25 0.6 54
西山 万柏林区 28 I 4 13 2 13 0.8 87
临县三中 临县 34 I 5 34 5 20 0.9 69